Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 21 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
Calculus
Calculus

Tác giả: Stewart, James
Nhà xuất bản:  Cengage
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 82.82 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Communication between cultures
Communication between cultures

Tác giả: Samovar, L.A.
Porter, R.E.
McDaniel
Nhà xuất bản:  Canada: Wadsworth, Cengage Learning
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Calculus : Early transcendentals
Calculus : Early transcendentals

Tác giả: James Stewart
Nhà xuất bản:  Cengage
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Multivariable calculus : Concepts and contexts.-4th ed.
Multivariable calculus : Concepts and contexts.-4th ed.

Tác giả: James Stewart
Nhà xuất bản:  Cengage
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Engineering design process
Engineering design process

Tác giả: Yousef Haik
Tamer Shahin
Nhà xuất bản:  Cengage Learning
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Engineering fundamentals : An introduction to engineering
Engineering fundamentals : An introduction to engineering

Tác giả: Saeed Moavevi
Nhà xuất bản:  Cengage Learning
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Automotive service : Inspection, maintenance, repair
Automotive service : Inspection, maintenance, repair

Tác giả: Tim Gilles
Nhà xuất bản:  Cengage Learning
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Automotive technology : A systems approach
Automotive technology : A systems approach

Tác giả: Jack Erjavec
Rob Thompson
Nhà xuất bản:  Cengage Learning
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Automotive engines : Diagnosis, repair, and rebuilding
Automotive engines : Diagnosis, repair, and rebuilding

Tác giả: Tim Gilles
Nhà xuất bản:  Cengage Learning
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Today’s technician :  Classroom manuals for Automotive Suspension and Steering Systems
Today’s technician : Classroom manuals for Automotive Suspension and Steering Systems

Tác giả: Don Knowles
Nhà xuất bản:  Cengage learning
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Today's technician :  classroom manual for automotive brake systems
Today's technician : classroom manual for automotive brake systems

Tác giả: Ken Pickerill
Nhà xuất bản:  Cengage Learning
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Automotive maintenance and light repair
Automotive maintenance and light repair

Tác giả: Rob Thompson
Nhà xuất bản:  Cengage Learning
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Today’s Technician : Automotive Engine Repair and Rebuilding : Classroom Manual
Today’s Technician : Automotive Engine Repair and Rebuilding : Classroom Manual

Tác giả: Chris Hadfield, Randy Nussler
Nhà xuất bản:  Cengage Learning
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Today's Technician : Automotive Electricity and Electronics : Classroom Manual
Today's Technician : Automotive Electricity and Electronics : Classroom Manual

Tác giả: Barry Hollembeak
Nhà xuất bản:  Cengage Learning
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Refrigeration and air conditioning technology
Refrigeration and air conditioning technology

Tác giả: John A. Tomczyk, Eugene Silberstein, William C. Whitman...
Nhà xuất bản:  Cengage Learning
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Commerial refrigeration for air conditioning techicians
Commerial refrigeration for air conditioning techicians

Tác giả: Dick Wirz
Nhà xuất bản:  Delmar - Cengage Learning
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Automotive electricity and electronics
Automotive electricity and electronics

Tác giả: Al Santini
Nhà xuất bản:  Delmar - Cengage Learning
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Traffic and Highway engineering
Traffic and Highway engineering

Tác giả: Nicolas J.Garber
Lesteer A.Hoel
Nhà xuất bản:  Cengage Learning
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Audio in Media
Audio in Media

Tác giả: Stanley R. Alten
Nhà xuất bản:  Cengage Learning
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Recording and Producing Audio for Media
Recording and Producing Audio for Media

Tác giả: Stanley R. Alten
Nhà xuất bản:  Cengage Learning PTR
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Industrial Motor Contro
Industrial Motor Contro

Tác giả: Stephen Herman
Nhà xuất bản:  Delmar Cengage Learning
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:

Chỉ dẫn

Để xem chi tiết file tài liệu số, bạn đọc cần đăng nhập

Chi tiết truy cập Hướng dẫn

 

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

18.980.626

: 266.596