Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 71 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
123
Conversation analysis : Comparative perspectives
Conversation analysis : Comparative perspectives

Tác giả: Jack Sidnell
Nhà xuất bản:  Cambridge University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Pragmatics and Non-Verbal Communication
Pragmatics and Non-Verbal Communication

Tác giả: Tim Wharton
Nhà xuất bản:  Cambridge University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Psychology for language teachers : A social constructivist approach
Psychology for language teachers : A social constructivist approach

Tác giả: Williams, M.
Burden, R, L
Nhà xuất bản:  Cambridge University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Vocabulary, semantics and language education
Vocabulary, semantics and language education

Tác giả: Hatch, E.
Brown, C
Nhà xuất bản:  Cambridge University Press, London & New York
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Achieving success in second language ccquisition
Achieving success in second language ccquisition

Tác giả: Betty Lou Leaver
Madeline Ehrman
Boris Shekhtman
Nhà xuất bản:  Cambridge University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
A natural history of pragmatism : The fact of feeling from Jonathan Edwards to Gertrude Stein
A natural history of pragmatism : The fact of feeling from Jonathan Edwards to Gertrude Stein

Tác giả: Joan Richardson
Nhà xuất bản:  Cambridge University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Politeness
Politeness

Tác giả: Watts, R.
Nhà xuất bản:  Cambridge University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Convex functions : constructions, characterizations and counterexamples
Convex functions : constructions, characterizations and counterexamples

Tác giả: Borwein, Jonathan M.
Nhà xuất bản:  Cambridge University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 21.53 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
An algebraic introduction to complex projective geometry
An algebraic introduction to complex projective geometry

Tác giả: Peskine, Christian
Nhà xuất bản:  Cambridge University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 7.74 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
An introduction to partial differential equations
An introduction to partial differential equations

Tác giả: Pinchover, Yehuda
Nhà xuất bản:  Cambridge University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 14.30 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Statistical analyses for language assessment
Statistical analyses for language assessment

Tác giả: Bachman, L. F
Nhà xuất bản:  Cambridge University Press.
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Sociolinguistics
Sociolinguistics

Tác giả: Hudson, R.A
Nhà xuất bản:  Cambridge University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Curriculum development in language teaching
Curriculum development in language teaching

Tác giả: Richard, J. C.
Nhà xuất bản:  Cambridge University Press, Cambridge
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cognitive linguistics
Cognitive linguistics

Tác giả: Croft, Willam
Nhà xuất bản:  Cambridge University Press.
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Be my guest - English for the Hotel Industry
Be my guest - English for the Hotel Industry

Tác giả: Francis O’Hara
Nhà xuất bản:  Cambridge University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 17.60 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
GPS, GLONASS, Galileo, and BeiDou for Mobile Devices
GPS, GLONASS, Galileo, and BeiDou for Mobile Devices

Tác giả: IVAN G. PETROVSKI
Nhà xuất bản:  Cambridge University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Electromagnetic Field Theory Fundamentals
Electromagnetic Field Theory Fundamentals

Tác giả: Bhag Singh Guru, Hüseyin R. Hiziroglu,
Nhà xuất bản:  Cambridge University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Complete IELTS : Bands 6.5 - 7.5 : Student's book with answers
Complete IELTS : Bands 6.5 - 7.5 : Student's book with answers

Tác giả: Guy Brook-Hart
Vanessa Jakeman
Nhà xuất bản:  Cambridge University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 12.03 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Smart electronic materials : Fundamentals and applications
Smart electronic materials : Fundamentals and applications

Tác giả: Jasprit Singh
Nhà xuất bản:  Cambridge University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Magnetic materials : Fundamentals and applications.-2nd ed.
Magnetic materials : Fundamentals and applications.-2nd ed.

Tác giả: Nicola A. Spaldin
Nhà xuất bản:  Cambridge University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Complete IELTS : Bands 5 - 6.5 : Student's book with answers
Complete IELTS : Bands 5 - 6.5 : Student's book with answers

Tác giả: Guy Brook-Hart
Nhà xuất bản:  Cambridge University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 13.93 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Grammar for IELTS with answers : Self-study grammar reference and practice
Grammar for IELTS with answers : Self-study grammar reference and practice

Tác giả: Diana Hopkins
Nhà xuất bản:  Cambridge University Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 13.59 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Ship resistance and propulsion : Practical estimation of ship propulsive power
Ship resistance and propulsion : Practical estimation of ship propulsive power

Tác giả: Anthony F. Molland
Stephen R.Turnock
Dominic A. Hudson
Nhà xuất bản:  Cambridge university press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Freedom in machinery
Freedom in machinery

Tác giả: Jack Phillips
Nhà xuất bản:  Cambridge university press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Gas turbine emissions
Gas turbine emissions

Tác giả: Ed. : Timothy C. Lieuwen
Vigor Yang
Nhà xuất bản:  Cambridge university press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
123

Chỉ dẫn

Để xem chi tiết file tài liệu số, bạn đọc cần đăng nhập

Chi tiết truy cập Hướng dẫn

 

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

18.980.709

: 266.679