Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 19 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
Contrastive functional analysis
Contrastive functional analysis

Tác giả: Andrew Chesterman
Nhà xuất bản:  John Benjamins
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Basic concepts and models for interpreter and translator training
Basic concepts and models for interpreter and translator training

Tác giả: Gile, D.
Nhà xuất bản:  Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Language, Literacy, and Learning in STEM Education Research Methods and Perspectives from Applied Linguistics
Language, Literacy, and Learning in STEM Education Research Methods and Perspectives from Applied Linguistics

Tác giả: Mary Jane Curry
David I. Hanauer
Nhà xuất bản:  John Benjamins Publishing Company
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cultural Linguistics: Cultural conceptualisations and language
Cultural Linguistics: Cultural conceptualisations and language

Tác giả: Farzad Sharifian
Nhà xuất bản:  John Benjamins Publishing Company
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cognitive Sociolinguistics: Social and cultural variation in cognition and language use
Cognitive Sociolinguistics: Social and cultural variation in cognition and language use

Tác giả: Martin Pütz
Justyna A. Robinson
Monika Reif
Nhà xuất bản:  John Benjamins Publishing Company
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Language Structure and Environment: Social, cultural, and natural factors
Language Structure and Environment: Social, cultural, and natural factors

Tác giả: Rik De Busser
Randy J. LaPolla
Nhà xuất bản:  John Benjamins Publishing Company
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Pragmatic Competence and Relevance
Pragmatic Competence and Relevance

Tác giả: Elly Ifantidou
Nhà xuất bản:  John Benjamins Publishing Company
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
The Pragmatics of Discourse Coherence: Theories and applications
The Pragmatics of Discourse Coherence: Theories and applications

Tác giả: Helmut Gruber
Gisela Redeker
Nhà xuất bản:  John Benjamins Publishing Company
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Pragmatic Development in First Language Acquisition
Pragmatic Development in First Language Acquisition

Tác giả: Danielle Matthews
Nhà xuất bản:  John Benjamins Publishing Company
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Patterns of Change in 18th-century English: A sociolinguistic approach
Patterns of Change in 18th-century English: A sociolinguistic approach

Tác giả: Terttu Nevalainen
Minna Palander-Collin
Tanja Säily
Nhà xuất bản:  John Benjamins Publishing Company
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
The Sociolinguistics of Grammar
The Sociolinguistics of Grammar

Tác giả: Tor A. Åfarli
Brit Mæhlum
Nhà xuất bản:  John Benjamins Publishing Company
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Motivation and Foreign Language Learning: From theory to practice
Motivation and Foreign Language Learning: From theory to practice

Tác giả: David Lasagabaster
Aintzane Doiz
Juan Manuel Sierra
Nhà xuất bản:  John Benjamins Publishing Company
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Task-Based Language Learning – Insights from and for L2 Writing
Task-Based Language Learning – Insights from and for L2 Writing

Tác giả: Heidi Byrnes
Rosa M. Manchón
Nhà xuất bản:  John Benjamins Publishing Company
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Learner Corpora in Language Testing and Assessment
Learner Corpora in Language Testing and Assessment

Tác giả: Marcus Callies
Sandra Götz
Nhà xuất bản:  John Benjamins Publishing Company
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
The Sociological Turn in Translation and Interpreting Studies
The Sociological Turn in Translation and Interpreting Studies

Tác giả: Claudia V. Angelelli
Nhà xuất bản:  John Benjamins Publishing Company
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Reception Studies and Audiovisual Translation
Reception Studies and Audiovisual Translation

Tác giả: Elena Di Giovanni
Yves Gambier
Nhà xuất bản:  John Benjamins Publishing Company
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
The Known Unknowns of Translation Studies
The Known Unknowns of Translation Studies

Tác giả: Elke Brems
Reine Meylaerts and Luc van Doorslaer
Nhà xuất bản:  John Benjamins Publishing Company
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Discourse Analysis in Translation Studies
Discourse Analysis in Translation Studies

Tác giả: Jeremy Munday
Meifang Zhang
Nhà xuất bản:  John Benjamins Publishing Company
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Crowdsourcing and Online Collaborative Translations: Expanding the limits of Translation Studies
Crowdsourcing and Online Collaborative Translations: Expanding the limits of Translation Studies

Tác giả: Miguel A. Jiménez-Crespo
Nhà xuất bản:  John Benjamins Publishing Company
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:

Chỉ dẫn

Để xem chi tiết file tài liệu số, bạn đọc cần đăng nhập

Chi tiết truy cập Hướng dẫn

 

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

18.982.340

: 268.310