Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 272 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
12345678910...>>
Contrastive analysis of discourse-pragmatic aspects of linguistic genres
Contrastive analysis of discourse-pragmatic aspects of linguistic genres

Tác giả: Karin Aijmer
Diana Lewis (eds.)
Nhà xuất bản:  Springer International Publishing
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Linear programming
Linear programming

Tác giả: Vanderbei, Robert J.
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 16.99 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Real analysis
Real analysis

Tác giả: Howie, John M.
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 8.82 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Fourier series, fourier transform and their applications to mathematical physics
Fourier series, fourier transform and their applications to mathematical physics

Tác giả: Serov, Valery
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 18.40 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lectures on modules and rings
Lectures on modules and rings

Tác giả: Lam, T. Y.
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 21.59 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Implicit functions and solution mappings
Implicit functions and solution mappings

Tác giả: Dontchev, Asen L.
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 18.76 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
A course in arithmetic
A course in arithmetic

Tác giả: Serre, Jean-Pierre
Nhà xuất bản:  Springer-Verlag
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.23 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Basic elements of real analysis
Basic elements of real analysis

Tác giả: Protter, Murray H.
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 9.88 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
International business management : Succeeding in a culturally diverse world
International business management : Succeeding in a culturally diverse world

Tác giả: Kamal Fatehi
Nhà xuất bản:  Springer Texts in Business and Economics
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 5.09 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Psycholinguistics
Psycholinguistics

Tác giả: H. Wind Cowles
Nhà xuất bản:  Springer Publishing Company
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Writing an academic paper in English : Intermediate level
Writing an academic paper in English : Intermediate level

Tác giả: Adrian Wallwork
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Marine fish culture
Marine fish culture

Tác giả: John W. Tucker
Nhà xuất bản:  Springer Science + Business Media, B.V
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 27.12 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Wireless Sensor Networks: Principles, Design and Applications
Wireless Sensor Networks: Principles, Design and Applications

Tác giả: S.-H. Yang
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 10.70 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Measuring Electronics and Sensors
Measuring Electronics and Sensors

Tác giả: Herbert Bernstein
Nhà xuất bản:  Springer Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 16.74 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Internet of Things (IoT) in 5G Mobile Technologies
Internet of Things (IoT) in 5G Mobile Technologies

Tác giả: Constandinos X. Mavromoustakis
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 13.17 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Embedded Systems Design
Embedded Systems Design

Tác giả: Peter Marweden
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.59 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Embedded System Design: Embedded Systems, Foundations of Cyber-Physical Systems, and the Internet of Things
Embedded System Design: Embedded Systems, Foundations of Cyber-Physical Systems, and the Internet of Things

Tác giả: Peter Marwedel
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.38 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Embedded Operating Systems: A Practical Approach
Embedded Operating Systems: A Practical Approach

Tác giả: Alan Holt, Chi-Yu Huang
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.24 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Embedded and Real-Time Operating Systems
Embedded and Real-Time Operating Systems

Tác giả: K.C. Wan
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 12.31 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cloud Computing and Big Data: Technologies, Applications and Security
Cloud Computing and Big Data: Technologies, Applications and Security

Tác giả: Mostapha Zbakh
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 28.12 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Integrated Silicon Optoelectronics
Integrated Silicon Optoelectronics

Tác giả: Horst Zimmermann,
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
5G Mobile Communications
5G Mobile Communications

Tác giả: Wei Xiang
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 11.97 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Fluid machinery and fluid mechnics
Fluid machinery and fluid mechnics

Tác giả: Jianzhong Xu
Yulin Wu
Yangjun Zhang
Junyue Zhang
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Systems dynamics for mechanical engineers
Systems dynamics for mechanical engineers

Tác giả: Mathew A. Davies
Tony L. Schmitz
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Robust control of diesel ship propulsion
Robust control of diesel ship propulsion

Tác giả: Nikolaos Xiros
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12345678910...>>

Chỉ dẫn

Để xem chi tiết file tài liệu số, bạn đọc cần đăng nhập

Chi tiết truy cập Hướng dẫn

 

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

18.981.469

: 267.439