Thứ bảy, Ngày: 03/06/2023

Thống kê truy cập

11.232.352

: 27.204

  1. Toàn thể cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên đang học tập và làm việc tại Trường Đại học Quy Nhơn (sau đây gọi chung là Bạn đọc) có thẻ do Nhà trường cấp đều được vào đọc tài liệu tại Phòng Đọc Mở 1 (gồm các tài liệu tham khảo tiếng Việt).
  2. Bạn đọc có trách nhiệm xuất trình thẻ trước khi vào Phòng Đọc Mở 1.   
  3. Bạn đọc cần để tư trang (mũ, nón, túi cặp, tài liệu…) tại tủ gửi đồ, không để tiền, tài sản quý trong tủ. Khi ra ngoài, phải lấy đồ mang theo.
  4. Bạn đọc có thể trực tiếp tìm kiếm tài liệu trên các giá, hoặc tìm kiếm tài liệu thông qua website lib.qnu.edu.vn.
  5. Khi rút tài liệu từ trên giá, bạn đọc cần đặt thanh đánh dấu vào vị trí tài liệu vừa được rút ra. Chỉ được lấy tối đa 03 cuốn tài liệu cho 1 lần sử dụng, đọc xong phải để lại tài liệu vào đúng vị trí trên giá.
  6. Sắp xếp bàn ghế gọn gàng, ngay ngắn trước khi ra về.