Thứ bảy, Ngày: 03/06/2023

Thống kê truy cập

11.232.195

: 27.047

 

  1. Toàn thể cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên đang học tập và làm việc tại Trường Đại học Quy Nhơn (sau đây gọi chung là Bạn đọc) có thẻ do Nhà trường cấp đều được mượn tài liệu về nhà.
  2. Bạn đọc có trách nhiệm xuất trình thẻ trước khi yêu cầu mượn sách tại Phòng Mượn. 
  3. Bạn đọc có thể đăng ký mượn tài liệu trực tuyến thông qua website lib.qnu.edu.vn . Khi nhận tài liệu, bạn đọc cần kiểm tra tình trạng tài liệu (bình thường hay bị rách, bẩn, hư hỏng...) trước khi ra khỏi Phòng Mượn.
  4. Chính sách mượn tài liệu:

Đối tượng bạn đọc

Số lượng cuốn

Thời hạn mượn tối đa

Gia hạn

Sinh viên

3 cuốn

10 ngày

5 ngày

Học viên cao học

Nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên

5 cuốn

10 ngày

10 ngày

  1. Bảo quản tài liệu được mượn. Hết thời hạn mượn, nếu bạn đọc muốn mượn tiếp tài liệu cần làm thủ tục gia hạn. Bạn đọc trả tài liệu chậm hoặc làm mất, rách, bẩn tài liệu sẽ bị phạt tiền theo quy định hiện hành.