Thứ hai, Ngày: 02/10/2023

Thống kê truy cập

13.438.551

: 28.339

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHI BỘ THƯ VIỆN

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ 

GHI CHÚ

1

Lê Thanh Hải

Bí thư chi bộ

 

2

Cao Nguyễn Trà Giang

Phó bí thư chi bộ

 

3

Đoàn Thị Xương

Chi ủy viên

 

4

Huỳnh Văn Bàn

Đảng viên

 

5

Huỳnh Thị Hiền

Đảng viên

 

6

Phạm Thị Thu Thảo

Đảng viên

 

7

Phạm Quốc Tuấn

Đảng viên

 

8

Nguyễn Ngọc Yến Thi

Đảng viên