Thứ hai, Ngày: 02/10/2023

Thống kê truy cập

13.438.531

: 28.319

 

Số TT

Họ và tên

Chức vụ

Các công việc đảm nhận

 
 

1

Lê Thanh Hải

Giám đốc

- Quản lý các công tác chung của đơn vị

- Trực tiếp quản lý các công tác về nghiệp vụ thư viện

 

2

Huỳnh Thị Hiền

Phó Giám đốc

- Trực tiếp quản lý công tác phục vụ bạn đọc

 

3

Phạm Thị Thu Thảo

CV

- Biên mục tài liệu, xử lý nghiệp vụ thư viện

 

4

Đoàn Thị Xương

CV

- Triển khai công tác bổ sung tài liệu;

- Quản trị phần mềm TV; cập nhật tài liệu số lên hệ thống;

 

5

Nguyễn Thị Kim Thoa

CV

- Biên mục tài liệu, xử lý nghiệp vụ thư viện

 

6

Nguyễn Thị Kiều My

TVV

- Biên mục tài liệu, xử lý nghiệp vụ thư viện

 

7

Nguyễn Ngọc Yến Thi

CV

- Cập nhật tài liệu số vào phần mềm;

- Quản lý thư viện số, quản lý các CSDL trực tuyến;

- Quản trị website, fanpage đơn vị;

 

8

Thái Hoàng Thanh Trúc

CV

- Cập nhật tài liệu số vào phần mềm;

- Số hóa các tài liệu in ấn hiện có tại Thư viện;

 

9

Cao Nguyễn Trà Giang

CV

- Quản lý và phục vụ bạn đọc đến mượn, trả tài liệu tại kho Giáo trình;

 

10

Huỳnh Văn Bàn

CVC

- Vận hành phòng truy cập internet;

- Thực hiện công tác thanh lọc, thanh lý tài liệu của TV;

 

11

Phạm Quốc Tuấn

CV

- Quản lý và phục vụ bạn đọc đến mượn, trả tài liệu tại Phòng Đọc mở 2;

- Quản lý hệ thống tài sản của đơn vị;

 

12

Ngô Thị Thơm

TVV

- Quản lý và phục vụ bạn đọc đến mượn, trả tài liệu tại Phòng Đọc mở 1;

 

13

Lê Hồng Sơn

CV

- Quản lý và phục vụ bạn đọc đến mượn, trả tài liệu tại Phòng Đọc tại chỗ;