Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 139 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
123456
Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH MTV Tín Phú giai đoạn 2023-2027
Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH MTV Tín Phú giai đoạn 2023-2027

Tác giả: Nguyễn Hoàng Thiên
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Nội thất Hoàng Hà giai đoạn 2023 - 2027
Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Nội thất Hoàng Hà giai đoạn 2023 - 2027

Tác giả: Trần Quốc Hoàng
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hoàn thiện phân tích hiệu quả hoạt động tại Công ty Cổ phần Đá Granite Viễn Đông
Hoàn thiện phân tích hiệu quả hoạt động tại Công ty Cổ phần Đá Granite Viễn Đông

Tác giả: Bùi Công Tuấn
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hoàn thiện phân tích hiệu quả hoạt động tại Công ty Cổ phần Thương mại Phân bón Nam Dương
Hoàn thiện phân tích hiệu quả hoạt động tại Công ty Cổ phần Thương mại Phân bón Nam Dương

Tác giả: Nguyễn Thị Như Huyền
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình khởi sự kinh doanh
Giáo trình khởi sự kinh doanh

Tác giả: Ch. b. : Nguyễn Ngọc Huyền, Ngô Thị Việt Nga
Nhà xuất bản:  Đại học Kinh tế Quốc dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng Huy Hoàng
Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng Huy Hoàng

Tác giả: Nguyễn Thành Nam
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tạo động lực lao động tại sở tài chính tỉnh Bình Định
Tạo động lực lao động tại sở tài chính tỉnh Bình Định

Tác giả: Nguyễn Huỳnh Bá Nguyên
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hoạch định chiến lược kinh doanh cho công ty TNHH Không Gian Lạ giai đoạn 2021 - 2025
Hoạch định chiến lược kinh doanh cho công ty TNHH Không Gian Lạ giai đoạn 2021 - 2025

Tác giả: Đỗ Minh Hoàng
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hoạch định chiến lược marketing tại công ty cổ phần dược - trang thiết bị y tế Bình Định
Hoạch định chiến lược marketing tại công ty cổ phần dược - trang thiết bị y tế Bình Định

Tác giả: Nguyễn Thành Gia Hưng
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quản trị vốn luân chuyển tại công ty cổ phần đường sắt Nghĩa Bình
Quản trị vốn luân chuyển tại công ty cổ phần đường sắt Nghĩa Bình

Tác giả: Phạm Thế Đạt
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ tại công ty Bảo Minh Bình Định
Quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ tại công ty Bảo Minh Bình Định

Tác giả: Lê Xuân Hùng
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á
Nghiên cứu sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á

Tác giả: Võ Thành Tân
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tạo động lực làm việc cho công chức và người lao động tại cục dự trữ nhà nước khu vực Nghĩa Bình
Tạo động lực làm việc cho công chức và người lao động tại cục dự trữ nhà nước khu vực Nghĩa Bình

Tác giả: Đặng Bá Long
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cục dự trữ nhà nước khu vực Nghĩa Bình
Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cục dự trữ nhà nước khu vực Nghĩa Bình

Tác giả: Ngô Thị Hiền
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
123456

Chỉ dẫn

Để xem chi tiết file tài liệu số, bạn đọc cần đăng nhập

Chi tiết truy cập Hướng dẫn

 

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

14.916.790

: 162.288