Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 88 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
1234
Toàn cảnh biển đảo Việt Nam
Toàn cảnh biển đảo Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Anh Tài
Nhà xuất bản:  Thanh Niên
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
50 bức thư nổi tiếng thế giới
50 bức thư nổi tiếng thế giới

Tác giả: Lưu Văn Hy
Nhà xuất bản:  Thanh Niên
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Trà và các bài thuốc - Món ăn bổ dưỡng từ Hoa
Trà và các bài thuốc - Món ăn bổ dưỡng từ Hoa

Tác giả: Tạ Ngọc Ái
Nhà xuất bản:  Thanh niên
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tài hùng biện của các Nguyên thủ quốc gia
Tài hùng biện của các Nguyên thủ quốc gia

Tác giả: Dương Minh Hào - Triệu Anh Ba
Nhà xuất bản:  Thanh Niên
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Những năm tháng bên bác hồ kính yêu
Những năm tháng bên bác hồ kính yêu

Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản:  Thanh niên
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thăng trầm quyền lực 2
Thăng trầm quyền lực 2

Tác giả: Alvin Toffler
Nhà xuất bản:  Thanh niên
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tự học tiếng Nhật cho người mới bắt đầu
Tự học tiếng Nhật cho người mới bắt đầu

Tác giả: Helen Gihooly
Nhà xuất bản:  Thanh niên
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Người Việt - Phẩm chất và thói hư tật xấu
Người Việt - Phẩm chất và thói hư tật xấu

Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản:  Thanh niên
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Một cách tiếp cận Văn hóa
Một cách tiếp cận Văn hóa

Tác giả: Phan Ngọc
Nhà xuất bản:  Thanh niên
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bí mật thế giới động vật. Thế giới các loài cá
Bí mật thế giới động vật. Thế giới các loài cá

Tác giả: Tuệ Văn dịch
Nhà xuất bản:  Thanh niên
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bệnh thấp khớp và chứng viêm khớp
Bệnh thấp khớp và chứng viêm khớp

Tác giả: Bích Hồng
Nhà xuất bản:  Thanh Niên
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lập trình IOT với arduino ESP8266 và XBEE
Lập trình IOT với arduino ESP8266 và XBEE

Tác giả: Nguyễn Tất Bảo Thiện, Phạm Quang Huy
Nhà xuất bản:  Thanh niên
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lập trình hệ thống nhúng với raspberry
Lập trình hệ thống nhúng với raspberry

Tác giả: Nguyễn Tất Bảo Thiện, Phạm Quang Huy
Nhà xuất bản:  Thanh niên
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình điện tử công suất bộ biến đổi : Lý thuyết - Bài tập
Giáo trình điện tử công suất bộ biến đổi : Lý thuyết - Bài tập

Tác giả: Phạm Quang Huy, Lê Nguyễn Hồng Phong
Nhà xuất bản:  Thanh niên
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình đo lường cảm biến : Lý thuyết - Thực hành
Giáo trình đo lường cảm biến : Lý thuyết - Thực hành

Tác giả: Nguyễn Vũ Quỳnh, Phạm Quang Huy
Nhà xuất bản:  Thanh niên
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Mạng truyền thông công nghiệp Scada : Lý thuyết - thực hành
Mạng truyền thông công nghiệp Scada : Lý thuyết - thực hành

Tác giả: Lê Ngọc Bích, Phạm Quang Huy
Nhà xuất bản:  Thanh niên
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Arduino và lập trình IoT : Internet of thing IoT
Arduino và lập trình IoT : Internet of thing IoT

Tác giả: Nguyễn Tất Bảo Thiện, Phạm Quang Huy
Nhà xuất bản:  Thanh niên
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình luật thương mại quốc tế = Textbook on international trade and business law
Giáo trình luật thương mại quốc tế = Textbook on international trade and business law

Tác giả:
Nhà xuất bản:  Thanh niên
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Con đường lập thân
Con đường lập thân

Tác giả: W.J.Ennever
Nguyễn Hiến Lê (dịch)
Nhà xuất bản:  Thanh Niên
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Chiến đấu trong vòng vây : Hồi ức
Chiến đấu trong vòng vây : Hồi ức

Tác giả: Hữu Mai
Nhà xuất bản:  Quân đội nhân dân - Thanh niên
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kỳ tích Chi Lăng
Kỳ tích Chi Lăng

Tác giả: Nguyễn Trường Thanh
Nhà xuất bản:  Thanh Niên
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Điểm mù
Điểm mù

Tác giả: Max H. Bazerman
Ann E. Tenbrunsel
Phạm Linh (dịch)
Nhà xuất bản:  Thanh niên
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tư duy logic - Being logical
Tư duy logic - Being logical

Tác giả: D.Q.Mcinerny
Nhà xuất bản:  Thanh niên
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thăng trầm quyền lực - Phần II
Thăng trầm quyền lực - Phần II

Tác giả: Alvin Toffler
Nhà xuất bản:  NXB Thanh Niên
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
1234

Chỉ dẫn

Để xem chi tiết file tài liệu số, bạn đọc cần đăng nhập

Chi tiết truy cập Hướng dẫn

 

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

14.859.104

: 104.602