Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 6711 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
12345678910...>>
Trắc địa
Trắc địa

Tác giả: Trần Đình Trọng (ch.b.), Lương Ngọc Dũng, Hà Thị Hằng..
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 8.69 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Đánh giá tài nguyên nước Việt Nam
Đánh giá tài nguyên nước Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Thanh Sơn
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 360.66 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quản lý sự thay đổi
Quản lý sự thay đổi

Tác giả: Vũ Hoàng, Quỳnh Trâm
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 22.28 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Chính sách đô thị tầm nhìn bao quát và hệ thống của nhà quản lý đô thị
Chính sách đô thị tầm nhìn bao quát và hệ thống của nhà quản lý đô thị

Tác giả: Võ Kim Cương
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 12.02 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Chỉ thị Sinh học môi trường
Chỉ thị Sinh học môi trường

Tác giả: Lê Văn Khoa
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 18.27 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Văn học Việt Nam từ sau cách mạng tháng tám 1945
Văn học Việt Nam từ sau cách mạng tháng tám 1945

Tác giả: Nguyễn Văn Long (ch. b.), Nguyễn Thị Bình, Lê Quang Hưng..
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 22.88 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến 1945
Văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến 1945

Tác giả: Trần Đăng Suyền, Lê Quang Hưng
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 24.58 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Văn học Âu - Mỹ thế kỷ XX
Văn học Âu - Mỹ thế kỷ XX

Tác giả: Lê Huy Bắc (ch. b.), Nguyễn Linh Chi, Nguyễn Thị Thu Dung..
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 19.65 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lịch sử Hàn Quốc trên bàn ăn
Lịch sử Hàn Quốc trên bàn ăn

Tác giả: Youngha Joo
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 29.69 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lịch sử Hàn Quốc tân biên
Lịch sử Hàn Quốc tân biên

Tác giả: Ki-baik Lee
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 22.62 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình đo đạc
Giáo trình đo đạc

Tác giả: Trần Thị Sinh, Nguyễn Cảnh Anh Trí, Đào Ngọc Hồng Vân
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.55 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cơ sở sinh thái cảnh quan trong kiến trúc cảnh quan và quy hoạch sử dụng đất bền vững
Cơ sở sinh thái cảnh quan trong kiến trúc cảnh quan và quy hoạch sử dụng đất bền vững

Tác giả: Nguyễn An Thịnh
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 5.28 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Chính sách, cơ chế tài chính thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025
Chính sách, cơ chế tài chính thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025

Tác giả: Bộ tài chính
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 17.36 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Chính sách pháp luật tố tụng dân sự đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 ở Việt Nam
Chính sách pháp luật tố tụng dân sự đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 ở Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Bích Thảo
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 14.18 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Chính sách giải quyết việc làm cho người dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc
Chính sách giải quyết việc làm cho người dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc

Tác giả: Nguyễn Hữu Công, Đỗ Thùy Ninh (ch.b)
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 8.40 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hoàng Việt luật lệ toát yếu diễn ca
Hoàng Việt luật lệ toát yếu diễn ca

Tác giả: Phạm Ngọc Hường
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 14.74 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Luật bình đẳng giới
Luật bình đẳng giới

Tác giả:
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 927.96 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cơ chế, chính sách về giá dịch vụ công liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông
Cơ chế, chính sách về giá dịch vụ công liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông

Tác giả: Bộ tài chính
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 11.61 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Luật giáo dục nghề nghiệp (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2015, 2017) và văn bản hướng dẫn thi hành
Luật giáo dục nghề nghiệp (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2015, 2017) và văn bản hướng dẫn thi hành

Tác giả:
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 9.07 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Phân tích và thiết kế kết cấu xây dựng bằng phần mềm SAP 2000 version 14 T.II
Phân tích và thiết kế kết cấu xây dựng bằng phần mềm SAP 2000 version 14 T.II

Tác giả: Nguyễn Viết Trung, Nguyễn Lan, Trương Minh Phước
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 22.44 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lịch sử Nhật Bản T.1 (Từ thượng cổ đến năm 1334)
Lịch sử Nhật Bản T.1 (Từ thượng cổ đến năm 1334)

Tác giả: George Sansom
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 18.42 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Văn hóa các nước Đông Nam Á
Giáo trình Văn hóa các nước Đông Nam Á

Tác giả: Dương Văn Huy, Ngô Hải Ninh (ch.b.)
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 18.87 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Đông Kinh đại toàn
Đông Kinh đại toàn

Tác giả: Choi Jae U
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 18.25 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Danh thắng Đông Nam Á
Danh thắng Đông Nam Á

Tác giả: Ngô Văn Doanh
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 10.42 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12345678910...>>

Chỉ dẫn

Để xem chi tiết file tài liệu số, bạn đọc cần đăng nhập

Chi tiết truy cập Hướng dẫn

 

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

14.859.050

: 104.548