Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 6 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
Giáo trình điện tử công suất bộ biến đổi : Lý thuyết - Bài tập
Giáo trình điện tử công suất bộ biến đổi : Lý thuyết - Bài tập

Tác giả: Phạm Quang Huy, Lê Nguyễn Hồng Phong
Nhà xuất bản:  Thanh niên
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
"Phá rào" trong kinh tế vào đêm trước đổi mới
"Phá rào" trong kinh tế vào đêm trước đổi mới

Tác giả: Đặng Phong
Nhà xuất bản:  Tri thức
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kho tàng truyện Nôm khuyết danh Tập 1
Kho tàng truyện Nôm khuyết danh Tập 1

Tác giả: Bùi Văn Vượng, Hoàng Phong, Lê Thị Bình...
Nhà xuất bản:  Văn học
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kho tàng truyện Nôm khuyết danh Tập 2
Kho tàng truyện Nôm khuyết danh Tập 2

Tác giả: Bùi Văn Vượng, Hoàng Phong, Lê Thị Bình...
Nhà xuất bản:  Văn học
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Chinh phụ ngâm khúc và hai bản dịch Nôm
Chinh phụ ngâm khúc và hai bản dịch Nôm

Tác giả: Dương Phong
Nhà xuất bản:  Văn học
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Văn hóa chính trị Việt Nam : Truyền thống và hiện đại
Văn hóa chính trị Việt Nam : Truyền thống và hiện đại

Tác giả: Nguyễn Hồng Phong
Nhà xuất bản:  Văn hóa thông tin
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:

Chỉ dẫn

Để xem chi tiết file tài liệu số, bạn đọc cần đăng nhập

Chi tiết truy cập Hướng dẫn

 

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

10.491.964

: 366.796