Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 12 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
Key engineering materials : Volume II : Interdisciplinary concepts and research
Key engineering materials : Volume II : Interdisciplinary concepts and research

Tác giả: Ed. : Francois Kajzar
Eli M. Pearce
Nikolai A. Turovskij...
Nhà xuất bản:  Apple Academic Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Key engineering materials : Volume I : Current state of the art on novel materials
Key engineering materials : Volume I : Current state of the art on novel materials

Tác giả: Ed. : Devrim Balkose
Daniel Horark
Ladislav...
Nhà xuất bản:  Apple Academic Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Advances in control anf automation of water systems
Advances in control anf automation of water systems

Tác giả: Kaveh Hariri Asli
Faig Bakhman Ogli Naghiyev
Reza Khodaparast Haghi...
Nhà xuất bản:  Apple Academic Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Materials science and engineering : Physiochemical concepts, properties, and treaments : Volume 2
Materials science and engineering : Physiochemical concepts, properties, and treaments : Volume 2

Tác giả: Ed. : Gennady E. Zaikov
A. K. Haghi
Ewa Ktodzinriska
Nhà xuất bản:  Apple Academic Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Engineering materials : Applied research and evaluation methods
Engineering materials : Applied research and evaluation methods

Tác giả: Ed. : Ali Pourhashemi
Gennady E. Zaikov
A. K. Haghi
Nhà xuất bản:  Apple Academic Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Materials science and engineering : Physical Process, methods, and models
Materials science and engineering : Physical Process, methods, and models

Tác giả: Ed. : Abbas Hamrang
Gennady E. Zaikov
A. K. Haghi
Nhà xuất bản:  Apple Academic Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Materials science of polymers : Plactics, Rubber, Blends, and Composites
Materials science of polymers : Plactics, Rubber, Blends, and Composites

Tác giả: Ed. : A. K. Haghi
Eduado A. Castro
Sabu Thomas...
Nhà xuất bản:  Apple Academic Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Ecological Technologies for Industrial Wastewater Management: Petrochemicals, Metals, Semi-Conductors, and Paper Industries
Ecological Technologies for Industrial Wastewater Management: Petrochemicals, Metals, Semi-Conductors, and Paper Industries

Tác giả: Victor M. Monsalvo
Nhà xuất bản:  Apple Academic Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Water Treatment in Developed and Developing Nations: An International Perspective
Water Treatment in Developed and Developing Nations: An International Perspective

Tác giả: Victor M. Monsalvo
Nhà xuất bản:  Apple Academic Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Advances in Biofuel Production: Algae and Aquatic Plants
Advances in Biofuel Production: Algae and Aquatic Plants

Tác giả: Barnabas Gikonyo
Nhà xuất bản:  Apple Academic Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Advances in Control and Automation of Water Systems
Advances in Control and Automation of Water Systems

Tác giả: Kaveh Hariri Asli
Nhà xuất bản:  Apple Academic Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Postharvest Biology and Technology of Horticultural Crops: Principles and Practices for Quality Maintenance 
Postharvest Biology and Technology of Horticultural Crops: Principles and Practices for Quality Maintenance

Tác giả: Mohammed Wasim Siddiqui
Nhà xuất bản:  Apple Academic Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:

Chỉ dẫn

Để xem chi tiết file tài liệu số, bạn đọc cần đăng nhập

Chi tiết truy cập Hướng dẫn

 

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

14.765.559

: 11.057