Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 116 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
12345
Năng lực số = Digital literacy
Năng lực số = Digital literacy

Tác giả: Đỗ Văn Hùng (ch.b.)
Trần Đức Hòa
Nguyễn Thị Kim Dung...
Nhà xuất bản:  Đại học Quốc gia Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Công nghệ chế biến thực phẩm
Công nghệ chế biến thực phẩm

Tác giả: Lê Văn Việt Mẫn (ch.b.), Lại Quốc Đạt, Nguyễn Thị Hiền...
Nhà xuất bản:  Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cơ sở văn hóa Việt Nam
Cơ sở văn hóa Việt Nam

Tác giả: Trần Quốc Vượng (ch.b.), Tô Ngọc Thanh, Nguyễn Chí Bền, ...
Nhà xuất bản:  Giáo dục Việt Nam
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hệ thống thông tin Kế Toán T.2
Hệ thống thông tin Kế Toán T.2

Tác giả: Nguyễn Bích Liên (ch.b.), Nguyễn Phước Bảo Ấn, Bùi Quang Hùng, Phan Thị Bảo Quyên, Trần Thanh Thúy...
Nhà xuất bản:  Kinh tế Tp.HCM
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hệ thống thông tin Kế Toán T.2
Hệ thống thông tin Kế Toán T.2

Tác giả: Thái Phúc Huy (ch.b.), Nguyễn Phước Bảo Ấn, Nguyễn Bích Liên, Bùi Quang Hùng...
Nhà xuất bản:  Phương Đông
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Võ cổ truyền
Giáo trình Võ cổ truyền

Tác giả: Nguyễn Thành Ngọc (ch.b.), Phạm Đình Quý, Hoa Ngọc Thắng, Trần Bửu Duyên...
Nhà xuất bản:  Đại học Quốc gia Tp.HCM
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình công pháp quốc tế : Q.1
Giáo trình công pháp quốc tế : Q.1

Tác giả: B.s.: Trần Thị Thuỳ Dương, Nguyễn Thị Yên (ch.b.), Trần Thăng Long...
Nhà xuất bản:  Hồng Đức ; Hội Luật gia Việt Nam
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình luật đất đai
Giáo trình luật đất đai

Tác giả: B.s.: Trần Quang Huy (ch.b.), Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Thị Nga...
Nhà xuất bản:  Công an nhân dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình luật thương mại quốc tế : Ph.2
Giáo trình luật thương mại quốc tế : Ph.2

Tác giả: B.s.: Trần Việt Dũng (ch.b.), Nguyễn Ngọc Lâm, Vũ Duy Cương...
Nhà xuất bản:  Hồng Đức ; Hội luật gia Việt Nam
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình luật thương mại quốc tế : Ph.1
Giáo trình luật thương mại quốc tế : Ph.1

Tác giả: B.s.: Trần Việt Dũng (ch.b.), Mai Hồng Quỳ, Trần Thị Thuỳ Dương...
Nhà xuất bản:  Hồng Đức ; Hội luật gia Việt Nam
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình luật ngân hàng
Giáo trình luật ngân hàng

Tác giả: B.s.: Nguyễn Văn Vân (ch.b.), Phan Thị Thành Dương, Nguyễn Thị Thuỷ...
Nhà xuất bản:  Hồng Đức ; Hội luật gia Việt Nam
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình luật sở hữu trí tuệ
Giáo trình luật sở hữu trí tuệ

Tác giả: B.s.: Nguyễn Hồ Bích Hằng, Nguyễn Xuân Quang (ch.b.), Nguyễn Trọng Luận...
Nhà xuất bản:  Hồng Đức ; Hội luật gia Việt Nam
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Luật Tố tụng hành chính Việt Nam
Giáo trình Luật Tố tụng hành chính Việt Nam

Tác giả: B.s.: Nguyễn Cảnh Hợp (ch.b.), Dương Hoán, Nguyễn Văn Trí...
Nhà xuất bản:  Hồng Đức ; Hội luật gia Việt Nam
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2021)
Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2021)

Tác giả: Nguyễn Ngọc Anh, Phan Trung Hoài (ch.b.), Vũ Huy Khánh...
Nhà xuất bản:  Chính trị Quốc gia
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 47.79 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trinh lý luận nhà nước và pháp luật
Giáo trinh lý luận nhà nước và pháp luật

Tác giả: Lê Minh Tâm (ch.b.), Nguyễn Minh Đoan, Lê Hồng Hạnh...
Nhà xuất bản:  Công an Nhân dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình giáo dục học : Tập 1
Giáo trình giáo dục học : Tập 1

Tác giả: Trần Thị Tuyết Oanh (ch.b.), Phạm Khắc Chương, Phạm Viết Vượng...
Nhà xuất bản:  Đại học Sư phạm
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 9.78 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Boris Pasternak: Con người và tác phẩm
Boris Pasternak: Con người và tác phẩm

Tác giả: A. Voznesenski
V. Kaverin
E. Evtushenko...
Nhà xuất bản:  Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giao tiếp thông minh và tài ứng xử
Giao tiếp thông minh và tài ứng xử

Tác giả: Đào Bằng
Khuất Quảng Hỉ
Tạ Ngọc Ái (dịch)...
Nhà xuất bản:  Văn hóa - Thông tin
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Triết gia lữ hành Trần Đức Thảo
Triết gia lữ hành Trần Đức Thảo

Tác giả: Nguyễn Đình Thi
Phan Ngọc
Trần Văn Giàu...
Nhà xuất bản:  Đại học Quốc gia Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kết cấu bê tông cốt thép
Kết cấu bê tông cốt thép

Tác giả: Trần Mạnh Tuấn
Nguyễn Hữu Thành
Nguyễn Hữu Lân...
Nhà xuất bản:  Xây dựng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thi công kiến trúc cao tầng
Thi công kiến trúc cao tầng

Tác giả: Hồ Thế Đức
Lưu Minh Luận
Hầu Quản Vỹ...
Nhà xuất bản:  Giao thông Vận tải
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện : Theo tiêu chuẩn quốc tế IEC
Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện : Theo tiêu chuẩn quốc tế IEC

Tác giả: Schneider electric S. A.
Dịch: Phan Thị Thanh Bình
Phan Quốc Dũng...
Nhà xuất bản:  Khoa học và Kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Alain nói về hạnh phúc
Alain nói về hạnh phúc

Tác giả: Émile Chartier ; Dịch: Hồ Thanh Văn, Cao Việt Dũng...
Nhà xuất bản:  Trẻ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12345

Chỉ dẫn

Để xem chi tiết file tài liệu số, bạn đọc cần đăng nhập

Chi tiết truy cập Hướng dẫn

 

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

14.858.730

: 104.228