Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 78 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
1234
Giáo trình kỹ năng giao tiếp
Giáo trình kỹ năng giao tiếp

Tác giả: Huỳnh Văn Sơn
Nhà xuất bản:  Nxb. Trẻ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 9.47 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bụi quý
Bụi quý

Tác giả: Kônxtantin Pautốpxki
Nhà xuất bản:  Nxb. Trẻ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Dặm xanh
Dặm xanh

Tác giả: Stephen King
Nhà xuất bản:  Nxb. Trẻ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Đất lành
Đất lành

Tác giả: Pearl Buck
Nhà xuất bản:  Nxb. Trẻ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Harry Potter và chiếc cốc lửa
Harry Potter và chiếc cốc lửa

Tác giả: J. K. Rowling
Nhà xuất bản:  Nxb. Trẻ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Harry Potter và hoàng tử lai
Harry Potter và hoàng tử lai

Tác giả: J. K. Rowling
Nhà xuất bản:  Nxb. Trẻ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Harry Potter và hội Phượng hoàng
Harry Potter và hội Phượng hoàng

Tác giả: J. K. Rowling
Nhà xuất bản:  Nxb. Trẻ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Harry Potter và hòn đá phù thủy
Harry Potter và hòn đá phù thủy

Tác giả: J. K. Rowling
Nhà xuất bản:  Nxb. Trẻ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Harry Potter và phòng chứa bí mật
Harry Potter và phòng chứa bí mật

Tác giả: J. K. Rowling
Nhà xuất bản:  Nxb. Trẻ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Harry Potter và tên tù nhân ngục Azkaban
Harry Potter và tên tù nhân ngục Azkaban

Tác giả: J. K. Rowling
Nhà xuất bản:  Nxb. Trẻ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kỵ sĩ rồng : T.1
Kỵ sĩ rồng : T.1

Tác giả: Cornelia Funke
Nhà xuất bản:  Nxb. Trẻ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kỵ sĩ rồng : T.2
Kỵ sĩ rồng : T.2

Tác giả: Cornelia Funke
Nhà xuất bản:  Nxb. Trẻ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Moby Dick
Moby Dick

Tác giả: Herman Melville
Nhà xuất bản:  Nxb. Trẻ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nụ hôn cuối cùng
Nụ hôn cuối cùng

Tác giả: Vương Sóc
Nhà xuất bản:  Nxb. Trẻ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quan trường hiện hình ký : T.1
Quan trường hiện hình ký : T.1

Tác giả: Lý Gia Bảo
Nhà xuất bản:  Nxb. Trẻ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quan trường hiện hình ký : T.2
Quan trường hiện hình ký : T.2

Tác giả: Lý Gia Bảo
Nhà xuất bản:  Nxb. Trẻ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quan trường hiện hình ký : T.3
Quan trường hiện hình ký : T.3

Tác giả: Lý Gia Bảo
Nhà xuất bản:  Nxb. Trẻ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quỷ và chúa
Quỷ và chúa

Tác giả: Jean Paul Sartre
Nhà xuất bản:  Nxb. Trẻ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tuyển tập thơ tình bốn phương
Tuyển tập thơ tình bốn phương

Tác giả: B.s. : Thái Doãn Hiểu
Hoàng Liên
Nhà xuất bản:  Nxb. Trẻ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
100 làn điệu dân ca Khmer Tập 1
100 làn điệu dân ca Khmer Tập 1

Tác giả: Nguyễn Văn Hoa
Nhà xuất bản:  Nxb. Trẻ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
300 điệu lý Nam Bộ
300 điệu lý Nam Bộ

Tác giả: Lê Giang, Lư Nhất Vũ
Nhà xuất bản:  Nxb. Trẻ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Ẩn sĩ Trung Hoa
Ẩn sĩ Trung Hoa

Tác giả: Hàn Triểu Kỳ
Nhà xuất bản:  Nxb. Trẻ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Các thứ tiêu khiển Việt Nam - Thú vui tao nhã
Các thứ tiêu khiển Việt Nam - Thú vui tao nhã

Tác giả: Toan Ánh
Nhà xuất bản:  Nxb. Trẻ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Chuyện cũ Hà Nội Tập 2
Chuyện cũ Hà Nội Tập 2

Tác giả: Tô Hoài
Nhà xuất bản:  Nxb. Trẻ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Chuyện cũ Hà Nội Tập 2
Chuyện cũ Hà Nội Tập 2

Tác giả: Tô Hoài
Nhà xuất bản:  Nxb. Trẻ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
1234

Chỉ dẫn

Để xem chi tiết file tài liệu số, bạn đọc cần đăng nhập

Chi tiết truy cập Hướng dẫn

 

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

14.916.775

: 162.273