Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 5777 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
12345678910...>>
Tân giáo trình Hán ngữ
Tân giáo trình Hán ngữ

Tác giả:
Nhà xuất bản:  Khoa học xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 44 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình luật tố tụng hình sự Việt Nam
Giáo trình luật tố tụng hình sự Việt Nam

Tác giả: B.s. : Võ Thị Kim Oanh (ch.b.), Nguyễn Duy Hưng, Lê Huỳnh Tấn Duy…
Nhà xuất bản:  Hồng Đức ; Hội luật gia Việt Nam
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 22.52 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Toán học cao cấp. T.2, Phép tính giải tích một biến số
Toán học cao cấp. T.2, Phép tính giải tích một biến số

Tác giả: Nguyễn Đình Trí (ch.b.), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh
Nhà xuất bản:  Giáo dục
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 13.25 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Văn học sử Hàn Quốc : Từ cổ đại đến cuối thế kỷ XIX
Văn học sử Hàn Quốc : Từ cổ đại đến cuối thế kỷ XIX

Tác giả: Komisook, Jungmin, Jung Byung Sul
Nhà xuất bản:  Đại học Quốc gia Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Văn hóa tộc người và tôn giáo ở Đông Nam Á
Văn hóa tộc người và tôn giáo ở Đông Nam Á

Tác giả: Charles F. Keyes ; Dịch và hiệu đính: Hoàng Cầm, Trương Huyền Chi…
Nhà xuất bản:  Đại học Quốc gia Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tam quốc sử ký II
Tam quốc sử ký II

Tác giả: Kim Phú Thức ; Lee Kang lae (dịch Hán - Hàn) ; Nguyễn Ngọc Quế (dịch)
Nhà xuất bản:  Phụ nữ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tam quốc sử ký I
Tam quốc sử ký I

Tác giả: Kim Phú Thức ; Lee Kang lae (dịch Hán - Hàn) ; Nguyễn Ngọc Quế (dịch)
Nhà xuất bản:  Phụ nữ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tam quốc di sự
Tam quốc di sự

Tác giả: Kim Won Jung ; Trần Thị Bích Phượng (dịch)
Nhà xuất bản:  Văn hóa - Văn nghệ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nhật ký trong gian lao
Nhật ký trong gian lao

Tác giả: Lý Thuấn Thần ; No Seung Seok (dịch giả) ; Đào Thị Mỹ Khanh (chuyển ngữ tiếng Việt)
Nhà xuất bản:  Văn hóa - Văn nghệ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nhàn Trung Lục - Hồi ức đau thương của một cung tần
Nhàn Trung Lục - Hồi ức đau thương của một cung tần

Tác giả: Hyegyeong ; Trần Thị Bích Phượng (dịch) ; Jung Byung Sul (tuyển chọn)
Nhà xuất bản:  Văn hóa - Văn nghệ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lịch sử Đông Nam Á
Lịch sử Đông Nam Á

Tác giả: D. G. E. Hall ; Dịch: Bùi Thanh Sơn, Nguyễn Thái Yên Hương
Nhà xuất bản:  Chính trị quốc gia
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 57.28 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Khê Tây Dã Đàm
Khê Tây Dã Đàm

Tác giả: Lý Hy Chuẩn (b.s.) ; Trần Thị Bích Phượng (dịch) ; Chú dịch: Yu Hwasu, Yi Eun Suk
Nhà xuất bản:  Văn hóa - Văn nghệ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hợp tuyển Văn học cổ điển Hàn Quốc
Hợp tuyển Văn học cổ điển Hàn Quốc

Tác giả: Phan Thị Thu Hiền (ch.b.) ; Dịch: Jeon Hye Kyung, Bae Yang Soo…
Nhà xuất bản:  Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hoàng hậu Inheon truyện
Hoàng hậu Inheon truyện

Tác giả: Chung Eunim (h.đ. và chú giải) ; Đào Thị Mỹ Khanh (dịch)
Nhà xuất bản:  Văn hóa - Văn nghệ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Văn học Hàn Quốc
Giáo trình Văn học Hàn Quốc

Tác giả: Phan Thị Thu Hiền (ch.b.), Nguyễn Thị Hiền
Nhà xuất bản:  Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Dạo bước vườn văn Hàn Quốc
Dạo bước vườn văn Hàn Quốc

Tác giả: Phan Thị Thu Hiền
Nhà xuất bản:  Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình luật thương mại quốc tế : Ph.2
Giáo trình luật thương mại quốc tế : Ph.2

Tác giả: B.s.: Trần Việt Dũng (ch.b.), Nguyễn Ngọc Lâm, Vũ Duy Cương…
Nhà xuất bản:  Hồng Đức
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình luật thương mại quốc tế : Ph.1
Giáo trình luật thương mại quốc tế : Ph.1

Tác giả: B.s.: Trần Việt Dũng (ch.b.), Mai Hồng Quỳ, Trần Thị Thuỳ Dương…
Nhà xuất bản:  Hồng Đức
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình luật ngân hàng
Giáo trình luật ngân hàng

Tác giả: B.s.: Nguyễn Văn Vân (ch.b.), Phan Thị Thành Dương, Nguyễn Thị Thuỷ…
Nhà xuất bản:  Hồng Đức
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình luật sở hữu trí tuệ
Giáo trình luật sở hữu trí tuệ

Tác giả: B.s.: Nguyễn Hồ Bích Hằng, Nguyễn Xuân Quang (ch.b.), Nguyễn Trọng Luận…
Nhà xuất bản:  Hồng Đức
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Vật liệu kỹ thuật
Vật liệu kỹ thuật

Tác giả: Nguyễn Khắc Xương (ch.b.), Bùi Chương, Phạm Kim Đĩnh…
Nhà xuất bản:  Bách khoa Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình thanh toán quốc tế trong du lịch
Giáo trình thanh toán quốc tế trong du lịch

Tác giả: Trần Thị Minh Hoà (b.s.)
Nhà xuất bản:  Đại học Kinh tế Quốc dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình khởi sự kinh doanh
Giáo trình khởi sự kinh doanh

Tác giả: Ch. b. : Nguyễn Ngọc Huyền, Ngô Thị Việt Nga
Nhà xuất bản:  Đại học Kinh tế Quốc dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình du lịch văn hóa : Những vấn đề lý luận và nghiệp vụ
Giáo trình du lịch văn hóa : Những vấn đề lý luận và nghiệp vụ

Tác giả: Trần Thuý Anh (ch.b.), Triệu Thế Việt, Nguyễn Thu Thuỷ…
Nhà xuất bản:  Giáo dục Việt Nam
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quy hoạch du lịch
Quy hoạch du lịch

Tác giả: Bùi Thị Hải Yến
Nhà xuất bản:  Giáo dục Việt Nam
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12345678910...>>

Chỉ dẫn

Để xem chi tiết file tài liệu số, bạn đọc cần đăng nhập

Chi tiết truy cập Hướng dẫn

 

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

11.232.359

: 27.211