Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 569 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
12345678910...>>
Giáo trình khởi sự kinh doanh
Giáo trình khởi sự kinh doanh

Tác giả: Ch. b. : Nguyễn Ngọc Huyền, Ngô Thị Việt Nga
Nhà xuất bản:  Đại học Kinh tế Quốc dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình kinh tế Việt Nam
Giáo trình kinh tế Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Văn Thường
Nhà xuất bản:  Đại học Kinh tế Quốc dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình quản trị kinh doanh khách sạn
Giáo trình quản trị kinh doanh khách sạn

Tác giả: Ch.b.: Nguyễn Văn Mạnh, Hoàng Thị Lan Hương
Nhà xuất bản:  Đại học Kinh tế Quốc dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Năng lực số = Digital literacy
Năng lực số = Digital literacy

Tác giả: Đỗ Văn Hùng (ch.b.)
Trần Đức Hòa
Nguyễn Thị Kim Dung...
Nhà xuất bản:  Đại học Quốc gia Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thông tin vô tuyến
Thông tin vô tuyến

Tác giả: Nguyễn Văn Đức (ch.b.), Vũ Văn Yêm, Nguyễn Quốc Khương
Nhà xuất bản:  Khoa học và kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực
Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực

Tác giả: Trần Xuân Cầu (ch.b.)
Nhà xuất bản:  Đại học Kinh tế Quốc dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Công nghệ enzym
Công nghệ enzym

Tác giả: Đặng Thị Thu (ch.b.), Lê Ngọc Tú, Tô Kim Anh…
Nhà xuất bản:  Khoa học và kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Luật kinh tế : Chuyên khảo
Luật kinh tế : Chuyên khảo

Tác giả: Nguyễn Thị Dung (ch.b.), Trần Thị Bảo ánh, Vũ Phương Đông
Nhà xuất bản:  Lao động
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình kinh tế công cộng
Giáo trình kinh tế công cộng

Tác giả: Ch. b. : Vũ Cương, Phạm Văn Vận
Nhà xuất bản:  Đại học Kinh tế Quốc dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Phương pháp nghiên cứu Kinh tế - kiến thức cơ bản
Phương pháp nghiên cứu Kinh tế - kiến thức cơ bản

Tác giả: Trần Tiến Khai (ch.b.)
Nhà xuất bản:  Lao động xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hệ thống thông tin Kế Toán T.2
Hệ thống thông tin Kế Toán T.2

Tác giả: Nguyễn Bích Liên (ch.b.), Nguyễn Phước Bảo Ấn, Bùi Quang Hùng, Phan Thị Bảo Quyên, Trần Thanh Thúy...
Nhà xuất bản:  Kinh tế Tp.HCM
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hệ thống thông tin Kế Toán T.1
Hệ thống thông tin Kế Toán T.1

Tác giả: Huỳnh Văn Hiếu, Nguyễn Thế Hưng, Lương Đức Thuận
Nhà xuất bản:  Kinh tế Tp.HCM
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hệ thống thông tin Kế Toán T.3
Hệ thống thông tin Kế Toán T.3

Tác giả: Nguyễn Phước Bảo Ấn (ch.b.), Thái Phúc Huy, Lương Đức Thuận, Nguyễn Quốc Trung, Nguyễn Hữu Bình
Nhà xuất bản:  Phương Đông
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hệ thống thông tin Kế Toán T.2
Hệ thống thông tin Kế Toán T.2

Tác giả: Thái Phúc Huy (ch.b.), Nguyễn Phước Bảo Ấn, Nguyễn Bích Liên, Bùi Quang Hùng...
Nhà xuất bản:  Phương Đông
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hệ thống thông tin Kế Toán T.1
Hệ thống thông tin Kế Toán T.1

Tác giả: Thái Phúc Huy (ch.b.), Nguyễn Thế Hưng, Huỳnh Văn Hiếu, Đoàn Nguyễn Trí Dũng, Lương Đức Thuận
Nhà xuất bản:  Phương Đông
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Dinh dưỡng khoáng
Giáo trình Dinh dưỡng khoáng

Tác giả: Võ Minh Thứ (ch. b.), Nguyễn Thanh Liêm, Huỳnh Thị Thanh Trà, Nguyễn Thị Y Thanh, Hồ Tân
Nhà xuất bản:  Đại học Quốc gia Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Learn data analysis with Python: Lesson in Coding
Learn data analysis with Python: Lesson in Coding

Tác giả: A. J. Henley, Dave Wolf
Nhà xuất bản:  Apress
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quản lý nhà nước về kinh tế nông nghiệp tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định
Quản lý nhà nước về kinh tế nông nghiệp tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

Tác giả: Trần Ngọc Anh
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Working Capital Debtor Management Ex
Working Capital Debtor Management Ex

Tác giả: Robert Alan Hill
Nhà xuất bản:  [S.n.]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Using Accounting Informaton
Using Accounting Informaton

Tác giả: Larry M. Walther; Christopher J. Skousen
Nhà xuất bản:  [S.n.]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
The World of Modigliani and Miller
The World of Modigliani and Miller

Tác giả: Robert Alan Hill
Nhà xuất bản:  [S.n.]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quản lý nhà nước về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định
Quản lý nhà nước về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

Tác giả: Nguyễn Hữu Bình
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai

Tác giả: Phan Ngọc Dũng
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại bảo hiểm xã hội huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
Quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại bảo hiểm xã hội huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

Tác giả: Lâm Thúy Quyên
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Định
Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Định

Tác giả: Phan Minh Hiếu
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12345678910...>>

Chỉ dẫn

Để xem chi tiết file tài liệu số, bạn đọc cần đăng nhập

Chi tiết truy cập Hướng dẫn

 

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

11.232.398

: 27.250