Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 88 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
1234
Dạy tập làm văn ở trường tiểu học
Dạy tập làm văn ở trường tiểu học

Tác giả: Nguyễn Trí
Nhà xuất bản:  Giáo dục
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.35 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Khoa học quản lý giáo dục : Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
Khoa học quản lý giáo dục : Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Tác giả: Trần Kiểm
Nhà xuất bản:  Giáo dục
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 10.59 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cơ sở lí luận xây dựng chiến lược trong giáo dục
Cơ sở lí luận xây dựng chiến lược trong giáo dục

Tác giả: Nguyễn Lộc
Nhà xuất bản:  Giáo dục Việt Nam
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 58.41 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
101 trò chơi dân gian dành cho trẻ mầm non
101 trò chơi dân gian dành cho trẻ mầm non

Tác giả: Lê Bạch Tuyết
Nhà xuất bản:  Giáo dục Việt Nam
Lượt tải về: 1
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hồ Ngọc Đại - Bài báo
Hồ Ngọc Đại - Bài báo

Tác giả: Hồ Ngọc Đại
Nhà xuất bản:  Lao Động
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cái và cách
Cái và cách

Tác giả: Hồ Ngọc Đại
Nhà xuất bản:  Đại học Sư phạm
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Chân dung các nhà tâm lí - giáo dục thế giới thế kỉ XX
Chân dung các nhà tâm lí - giáo dục thế giới thế kỉ XX

Tác giả: Nguyễn Dương Khư (ch.b.)
Nhà xuất bản:  Giáo dục
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Chu Văn An, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Thiếp ba bậc thầy của nền giáo dục Việt Nam
Chu Văn An, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Thiếp ba bậc thầy của nền giáo dục Việt Nam

Tác giả: Trần Lê Sáng
Nhà xuất bản:  Giáo dục
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Dân chủ và giáo dục : Một dẫn nhập vào triết lý giáo dục
Dân chủ và giáo dục : Một dẫn nhập vào triết lý giáo dục

Tác giả: John Deway
Phạm Anh Tuấn (dịch)
Nhà xuất bản:  Tri thức
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Đạo đức 4 : Tái bản lần thứ 13
Đạo đức 4 : Tái bản lần thứ 13

Tác giả: Bùi Thị Hội
Vũ Xuân Vinh
Võ Quảng
Nhà xuất bản:  Giáo dục
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Đạo đức 3 : Tái bản lần thứ 13
Đạo đức 3 : Tái bản lần thứ 13

Tác giả: Lưu Thu Thủy
Nguyễn Tố Khủa
Phạm Hổ
Nhà xuất bản:  Giáo dục
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Émile hay là về giáo dục
Émile hay là về giáo dục

Tác giả: Jean-Jacques Rousseau
Dịch: Lê Hồng Sâm
Trần Quốc Dương
Giới thiệu: Bùi Văn Nam Sơn
Nhà xuất bản:  Tri thức
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Fifty major thinkers on education : From Confucius to Dewey
Fifty major thinkers on education : From Confucius to Dewey

Tác giả: Joy A. Palmer (edit)
advisory editors: Liora Bresler
David E.Cooper
Nhà xuất bản:  Routledge
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Gốc rễ triết Việt
Gốc rễ triết Việt

Tác giả: Kim Định
Nhà xuất bản:  An Việt Houston
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Gia đình và vấn đề giáo dục gia đình
Gia đình và vấn đề giáo dục gia đình

Tác giả: Lê Thi
Lê Ngọc Văn
Hồng Hà
Nhà xuất bản:  Khoa học xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo dục Việt Nam thời cận đại
Giáo dục Việt Nam thời cận đại

Tác giả: Phan Trọng Báu
Nhà xuất bản:  Khoa học xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hán văn trong chương trình cải lương giáo dục khoa cử (1906 - 1919)
Hán văn trong chương trình cải lương giáo dục khoa cử (1906 - 1919)

Tác giả: Phạm Văn Khoái
Nhà xuất bản:  Đại học quốc gia Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Jung đã thực sự nói gì = What Jung really said
Jung đã thực sự nói gì = What Jung really said

Tác giả: Edward Amstrong bennet ; Bùi Lưu Phi Khanh (dịch)
Nhà xuất bản:  Văn hóa Thông tin ; Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kinh tế học giáo dục : Cách tiếp cận và các vấn đề phức tạp
Kinh tế học giáo dục : Cách tiếp cận và các vấn đề phức tạp

Tác giả: Bùi Chí Bình
Nhà xuất bản:  Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lee Kuan Yew School of Public Policy : Building a global policy school in Asia
Lee Kuan Yew School of Public Policy : Building a global policy school in Asia

Tác giả: Kishore Mahbubani
Stavros N. Yiannouka
Scott A. Fritzen
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Luân lý giáo khoa thư
Luân lý giáo khoa thư

Tác giả: Trần Trọng Kim
Nguyễn Văn Ngọc
Đặng Đình Phúc
Đỗ Thận (b.s.)
Nhà xuất bản:  Nxb. Trẻ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
1234

Chỉ dẫn

Để xem chi tiết file tài liệu số, bạn đọc cần đăng nhập

Chi tiết truy cập Hướng dẫn

 

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

13.301.500

: 512.900