Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 795 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
12345678910...>>
Trắc địa
Trắc địa

Tác giả: Trần Đình Trọng (ch.b.), Lương Ngọc Dũng, Hà Thị Hằng..
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 8.69 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình đo đạc
Giáo trình đo đạc

Tác giả: Trần Thị Sinh, Nguyễn Cảnh Anh Trí, Đào Ngọc Hồng Vân
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.55 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cơ sở sinh thái cảnh quan trong kiến trúc cảnh quan và quy hoạch sử dụng đất bền vững
Cơ sở sinh thái cảnh quan trong kiến trúc cảnh quan và quy hoạch sử dụng đất bền vững

Tác giả: Nguyễn An Thịnh
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 5.28 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Phân tích và thiết kế kết cấu xây dựng bằng phần mềm SAP 2000 version 14 T.II
Phân tích và thiết kế kết cấu xây dựng bằng phần mềm SAP 2000 version 14 T.II

Tác giả: Nguyễn Viết Trung, Nguyễn Lan, Trương Minh Phước
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 22.44 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Vật liệu và thiết bị Nano
Vật liệu và thiết bị Nano

Tác giả: Trương Văn Tân
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 16.13 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Vật liệu kỹ thuật
Vật liệu kỹ thuật

Tác giả: Nguyễn Khắc Xương (ch.b.)
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 44.28 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Trắc địa đại cương
Trắc địa đại cương

Tác giả: Nguyễn Tấn Lộc
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 12.03 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thực tập địa chất công trình
Thực tập địa chất công trình

Tác giả: Võ Phán, Bùi Trường Sơn
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.79 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thực hành máy trắc địa
Thực hành máy trắc địa

Tác giả: Bùi Duy Quỳnh
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 11.92 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thiết kế tổ chức thi công xây dựng
Thiết kế tổ chức thi công xây dựng

Tác giả: Phạm Thị Trang
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.13 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thiết kế khung thép nhà công nghiệp một tầng, một nhịp
Thiết kế khung thép nhà công nghiệp một tầng, một nhịp

Tác giả: Phạm Minh Hà (ch.b.), Đoàn Tuyết Ngọc
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 5.25 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thiết bị kỹ thuật trong kiến trúc công trình
Thiết bị kỹ thuật trong kiến trúc công trình

Tác giả: Phạm Việt Anh, Nguyễn Lan Anh
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 12.60 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản

Tác giả: Đỗ Đoàn Hiệp, Phạm Tân Tiến
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 11.28 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Robot dưới nước
Robot dưới nước

Tác giả: Nguyễn Thiện Phúc
Nhà xuất bản:  Bách Khoa Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lắp ráp điện từ. Phần 1: Căn bản
Lắp ráp điện từ. Phần 1: Căn bản

Tác giả: Nguyễn Nguyên Hạ
Nhà xuất bản:  Khoa học và Kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cơ sở điều khiển tự động truyền động điện
Cơ sở điều khiển tự động truyền động điện

Tác giả: Trần Thọ - Võ Quang Lạp
Nhà xuất bản:  Khoa học và Kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thiết kế phần điện nhà máy điện và trạm biến áp
Thiết kế phần điện nhà máy điện và trạm biến áp

Tác giả: Phạm Văn Hòa (chủ biên)
Nhà xuất bản:  Khoa học và Kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Truyền động điện
Truyền động điện

Tác giả: Phan Quốc Dũng - Tô Hữu Phúc
Nhà xuất bản:  ĐH QG tp.HCM
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kỹ thuật thủy canh và sản xuất rau sạch
Kỹ thuật thủy canh và sản xuất rau sạch

Tác giả: Nguyễn Xuân Nguyên
Nhà xuất bản:  Khoa học và Kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Công nghệ tổng hợp Hữu cơ - Hoá dầu
Công nghệ tổng hợp Hữu cơ - Hoá dầu

Tác giả: Phạm Thanh Huyền - Nguyễn Hồng Liên
Nhà xuất bản:  Khoa học và Kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kỹ thuật trồng một số loại rau cao cấp
Kỹ thuật trồng một số loại rau cao cấp

Tác giả: Mai Thị Phương Anh
Nhà xuất bản:  Nông nghiệp
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thiết bị cơ điện lạnh
Thiết bị cơ điện lạnh

Tác giả: Đinh Văn Thắng
Nhà xuất bản:  Xây Dựng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp

Tác giả: Nguyễn Ngọc Ái
Nhà xuất bản:  Khoa học và Kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Chuyển mạch mềm và ứng dụng trong mạng viễn thông thế hệ sau
Chuyển mạch mềm và ứng dụng trong mạng viễn thông thế hệ sau

Tác giả: Dương Văn Thành
Nhà xuất bản:  Bưu điện
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp

Tác giả: Nguyễn Ngọc Hải
Nhà xuất bản:  Khoa học và Kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12345678910...>>

Chỉ dẫn

Để xem chi tiết file tài liệu số, bạn đọc cần đăng nhập

Chi tiết truy cập Hướng dẫn

 

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

14.859.517

: 105.015