Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 146 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
123456
Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản

Tác giả: Đỗ Đoàn Hiệp, Phạm Tân Tiến
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 11.28 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Kinh tế Việt Nam
Giáo trình Kinh tế Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Văn Thường
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 15.57 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cơ cấu kinh tế - xã hội thuộc địa Việt Nam thời thuộc địa (1858 - 1945)
Cơ cấu kinh tế - xã hội thuộc địa Việt Nam thời thuộc địa (1858 - 1945)

Tác giả: Nguyễn Văn Khánh
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 14.74 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Con đường dẫn tới nền kinh tế tự do
Con đường dẫn tới nền kinh tế tự do

Tác giả: Kornai Janos
Nhà xuất bản:  Tri thức
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Mưu lược trong Điều hành công ty
Mưu lược trong Điều hành công ty

Tác giả: Trung tâm TT và tư vấn doanh nghiệp
Nhà xuất bản:  Lao động - Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Môi giới và kinh doanh Bất động sản
Môi giới và kinh doanh Bất động sản

Tác giả: Bùi Mạnh Hùng
Nhà xuất bản:  Xây dựng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lý luận nghiệp vụ xuất bản
Lý luận nghiệp vụ xuất bản

Tác giả: Phạm Thị Thu
Nhà xuất bản:  Thông tin và truyền thông
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kinh doanh hiệu quả và thành công
Kinh doanh hiệu quả và thành công

Tác giả: Lee Iacocca
Nhà xuất bản:  Trẻ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Đầu tư tài chính
Đầu tư tài chính

Tác giả: Zvi Bodie
Nhà xuất bản:  Kinh tế tp. HCM
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Đại lý Lữ hành
Đại lý Lữ hành

Tác giả: Phạm Thị Hương Giang và những người khác
Nhà xuất bản:  Lao động
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tổ chức kinh doanh nhà hàng
Tổ chức kinh doanh nhà hàng

Tác giả: PGS. TS. Trịnh Xuân Dũng
Nhà xuất bản:  Lao động - Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Truyền thông marketing tích hợp
Truyền thông marketing tích hợp

Tác giả: Trần Thị Thập
Nhà xuất bản:  Thông tin và truyền thông
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Truyền thông quốc tế
Truyền thông quốc tế

Tác giả: Vũ Thanh Vân
Nhà xuất bản:  Chính trị Quốc gia sự thật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Đánh giá Đô thị hoá ở Việt Nam
Đánh giá Đô thị hoá ở Việt Nam

Tác giả: Ngân hàng thế giới
Nhà xuất bản:  Ngân hàng Thế giới
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính

Tác giả: Thomas R. Ittelson
Nhà xuất bản:  Hồng Đức
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Triết học kinh tế trong "Lí thuyết công lý" của nhà triết học Mỹ - John Rawls
Triết học kinh tế trong "Lí thuyết công lý" của nhà triết học Mỹ - John Rawls

Tác giả: Trần Thảo Nguyên
Nhà xuất bản:  Thế giới
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thống kê xã hội học
Thống kê xã hội học

Tác giả: Đào Hữu Hồ
Nhà xuất bản:  ĐH Quốc Gia Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lịch sử kinh tế Việt Nam và các nước
Lịch sử kinh tế Việt Nam và các nước

Tác giả: Nguyễn Chí Hải (chủ biên)
Nhà xuất bản:  ĐH QG tp.HCM
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lịch sử giao thương. Thương mại địa hình thé giới như thế nào?
Lịch sử giao thương. Thương mại địa hình thé giới như thế nào?

Tác giả: William J. Bernstein
Nhà xuất bản:  Thế giới
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Khủng hoảng nợ công Châu Âu và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam
Khủng hoảng nợ công Châu Âu và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

Tác giả: Đặng Hoàng Linh
Nhà xuất bản:  Chính trị Quốc gia sự thật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kinh tế tài chính thế giới 1970 - 2000
Kinh tế tài chính thế giới 1970 - 2000

Tác giả: Nguyễn Công Nghiệp - Hoàng Thái Sơn
Nhà xuất bản:  Tài Chinh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hướng tới một nền kinh tế phát triển bền vững
Hướng tới một nền kinh tế phát triển bền vững

Tác giả: Bùi Tất Thắng và những người khác
Nhà xuất bản:  Khoa học xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Biz Coaching - Hướng dẫn từng bước dễ hiểu và lập bảo cáo tài chính
Biz Coaching - Hướng dẫn từng bước dễ hiểu và lập bảo cáo tài chính

Tác giả: Trương Ý Nhi dịch
Nhà xuất bản:  Hồng Đức
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Working Capital Debtor Management Ex
Working Capital Debtor Management Ex

Tác giả: Robert Alan Hill
Nhà xuất bản:  [S.n.]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Using Accounting Informaton
Using Accounting Informaton

Tác giả: Larry M. Walther; Christopher J. Skousen
Nhà xuất bản:  [S.n.]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
123456

Chỉ dẫn

Để xem chi tiết file tài liệu số, bạn đọc cần đăng nhập

Chi tiết truy cập Hướng dẫn

 

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

14.852.046

: 97.544