Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 1852 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
12345678910...>>
Văn học sử Hàn Quốc : Từ cổ đại đến cuối thế kỷ XIX
Văn học sử Hàn Quốc : Từ cổ đại đến cuối thế kỷ XIX

Tác giả: Komisook, Jungmin, Jung Byung Sul
Nhà xuất bản:  Đại học Quốc gia Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Văn hóa tộc người và tôn giáo ở Đông Nam Á
Văn hóa tộc người và tôn giáo ở Đông Nam Á

Tác giả: Charles F. Keyes ; Dịch và hiệu đính: Hoàng Cầm, Trương Huyền Chi…
Nhà xuất bản:  Đại học Quốc gia Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tam quốc sử ký II
Tam quốc sử ký II

Tác giả: Kim Phú Thức ; Lee Kang lae (dịch Hán - Hàn) ; Nguyễn Ngọc Quế (dịch)
Nhà xuất bản:  Phụ nữ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tam quốc sử ký I
Tam quốc sử ký I

Tác giả: Kim Phú Thức ; Lee Kang lae (dịch Hán - Hàn) ; Nguyễn Ngọc Quế (dịch)
Nhà xuất bản:  Phụ nữ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tam quốc di sự
Tam quốc di sự

Tác giả: Kim Won Jung ; Trần Thị Bích Phượng (dịch)
Nhà xuất bản:  Văn hóa - Văn nghệ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nhật ký trong gian lao
Nhật ký trong gian lao

Tác giả: Lý Thuấn Thần ; No Seung Seok (dịch giả) ; Đào Thị Mỹ Khanh (chuyển ngữ tiếng Việt)
Nhà xuất bản:  Văn hóa - Văn nghệ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nhàn Trung Lục - Hồi ức đau thương của một cung tần
Nhàn Trung Lục - Hồi ức đau thương của một cung tần

Tác giả: Hyegyeong ; Trần Thị Bích Phượng (dịch) ; Jung Byung Sul (tuyển chọn)
Nhà xuất bản:  Văn hóa - Văn nghệ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lịch sử Đông Nam Á
Lịch sử Đông Nam Á

Tác giả: D. G. E. Hall ; Dịch: Bùi Thanh Sơn, Nguyễn Thái Yên Hương
Nhà xuất bản:  Chính trị quốc gia
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 57.28 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Khê Tây Dã Đàm
Khê Tây Dã Đàm

Tác giả: Lý Hy Chuẩn (b.s.) ; Trần Thị Bích Phượng (dịch) ; Chú dịch: Yu Hwasu, Yi Eun Suk
Nhà xuất bản:  Văn hóa - Văn nghệ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hợp tuyển Văn học cổ điển Hàn Quốc
Hợp tuyển Văn học cổ điển Hàn Quốc

Tác giả: Phan Thị Thu Hiền (ch.b.) ; Dịch: Jeon Hye Kyung, Bae Yang Soo…
Nhà xuất bản:  Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hoàng hậu Inheon truyện
Hoàng hậu Inheon truyện

Tác giả: Chung Eunim (h.đ. và chú giải) ; Đào Thị Mỹ Khanh (dịch)
Nhà xuất bản:  Văn hóa - Văn nghệ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Văn học Hàn Quốc
Giáo trình Văn học Hàn Quốc

Tác giả: Phan Thị Thu Hiền (ch.b.), Nguyễn Thị Hiền
Nhà xuất bản:  Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Dạo bước vườn văn Hàn Quốc
Dạo bước vườn văn Hàn Quốc

Tác giả: Phan Thị Thu Hiền
Nhà xuất bản:  Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Năng lực số = Digital literacy
Năng lực số = Digital literacy

Tác giả: Đỗ Văn Hùng (ch.b.)
Trần Đức Hòa
Nguyễn Thị Kim Dung...
Nhà xuất bản:  Đại học Quốc gia Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Working capital and debtor management exercises
Working capital and debtor management exercises

Tác giả: Robert Alan Hill
Nhà xuất bản:  [S.n.]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Volunteering
Volunteering

Tác giả: Karl E. Burgher; Michael B. Snyder
Nhà xuất bản:  [S.n.]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Voices from the Middle
Voices from the Middle

Tác giả: Dr Sally Watson; Maggie Shannon
Nhà xuất bản:  [S.n.]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Truth and interpretation in social science
Truth and interpretation in social science

Tác giả: Erik Maaloe
Nhà xuất bản:  [S.n.]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
The world of modigliani and miller
The world of modigliani and miller

Tác giả: Robert Alan Hill
Nhà xuất bản:  [S.n.]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
The real business of real business
The real business of real business

Tác giả: Gordon Pearson
Nhà xuất bản:  [S.n.]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
The basics of business models
The basics of business models

Tác giả: Christian Nielsen; Morten Lund
Nhà xuất bản:  [S.n.]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Strategic management
Strategic management

Tác giả: Neil Riston
Nhà xuất bản:  [S.n.]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Strategic financial management exercises
Strategic financial management exercises

Tác giả: Robert Alan Hill
Nhà xuất bản:  [S.n.]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Strategic Analysis of supply chain design
Strategic Analysis of supply chain design

Tác giả: Prof. Douglas Kinnis Macbeth
Nhà xuất bản:  [S.n.]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12345678910...>>

Chỉ dẫn

Để xem chi tiết file tài liệu số, bạn đọc cần đăng nhập

Chi tiết truy cập Hướng dẫn

 

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

11.254.290

: 49.142