Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 246 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
12345678910
Chỉ thị Sinh học môi trường
Chỉ thị Sinh học môi trường

Tác giả: Lê Văn Khoa
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 18.27 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Toán cao cấp T.3
Toán cao cấp T.3

Tác giả: Nguyễn Đình Trí (ch.b.), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 9.26 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Toán cao cấp T.2
Toán cao cấp T.2

Tác giả: Nguyễn Đình Trí (ch.b.), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 14.57 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Phân loại và hệ thống thực vật (Taxonomy and systematícs of plantae)
Phân loại và hệ thống thực vật (Taxonomy and systematícs of plantae)

Tác giả: Trần Đình Lý, Trần Thế Bách, Bùi Thu Hà
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 13.88 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Albert Einstein và sự tiến triển của vật lý học hiện đại
Albert Einstein và sự tiến triển của vật lý học hiện đại

Tác giả: Đặng Mộng Lân
Nhà xuất bản:  Khoa học và Kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bách Khoa thư bệnh học 4
Bách Khoa thư bệnh học 4

Tác giả: Phạm Song - Nguyễn Hữu Quỳnh
Nhà xuất bản:  Giáo dục
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bách Khoa thư bệnh học 3
Bách Khoa thư bệnh học 3

Tác giả: Phạm Song - Nguyễn Hữu Quỳnh
Nhà xuất bản:  Giáo dục
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bách Khoa thư bệnh học 2
Bách Khoa thư bệnh học 2

Tác giả: Phạm Song - Nguyễn Hữu Quỳnh
Nhà xuất bản:  Giáo dục
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bách Khoa thư bệnh học 1
Bách Khoa thư bệnh học 1

Tác giả: Phạm Song - Nguyễn Hữu Quỳnh
Nhà xuất bản:  Giáo dục
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Phương pháp phòng chống ký sinh trùng
Phương pháp phòng chống ký sinh trùng

Tác giả: Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó
Nhà xuất bản:  Lao động
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Phương pháp nghiên cứu kinh tế và viết luận văn thạc sĩ
Phương pháp nghiên cứu kinh tế và viết luận văn thạc sĩ

Tác giả: Đinh Phi Hổ
Nhà xuất bản:  Phương Đông
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Phương pháp cô lập hợp chất hữu cơ
Phương pháp cô lập hợp chất hữu cơ

Tác giả: Nguyễn Kim Phi Phụng
Nhà xuất bản:  ĐH Quốc Gia Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

Tác giả: Lê Huy Bá (chủ biên)
Nhà xuất bản:  Giáo dục
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Vật lý của tương lai
Vật lý của tương lai

Tác giả: Michio Kaku
Nhà xuất bản:  Thế giới
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Đời sống côn trùng
Đời sống côn trùng

Tác giả: Phạm Bình Quyền
Nhà xuất bản:  Khoa học và Kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Ký sinh trùng y học
Ký sinh trùng y học

Tác giả: Đoàn Thị Nguyện
Nhà xuất bản:  Y học
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Ký sinh trùng
Ký sinh trùng

Tác giả: ThS. Lê Thị Thu Hương
Nhà xuất bản:  Giáo dục Việt Nam
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Ký sinh trùng
Ký sinh trùng

Tác giả: TS. Nguyễn Đình Nga
Nhà xuất bản:  Giáo dục Việt Nam
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thuyết lượng tử về nguyên tử và phân tử
Thuyết lượng tử về nguyên tử và phân tử

Tác giả: Nguyễn Đình Huề - Nguyễn Đức Chuy
Nhà xuất bản:  Giáo dục
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thiết kế Kiến trúc công nghiệp
Thiết kế Kiến trúc công nghiệp

Tác giả: Nguyễn Minh Thái
Nhà xuất bản:  Xây dựng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lịch sử Logic học thời Tiên Tần
Lịch sử Logic học thời Tiên Tần

Tác giả: Hồ Thích
Nhà xuất bản:  Tổng hợp tp.HCM
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hóa học Môi trường
Hóa học Môi trường

Tác giả: Đặng Kim Chi
Nhà xuất bản:  Khoa học và Kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Quản lý dự án
Giáo trình Quản lý dự án

Tác giả: Từ Quang Phương (chủ biên)
Nhà xuất bản:  ĐH Kinh tế Quốc dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp
Giáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp

Tác giả: Nguyễn Trọng Cơ, Nghiêm Thị Thà
Nhà xuất bản:  Tài Chính
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Phân tích Báo cáo tài chính
Giáo trình Phân tích Báo cáo tài chính

Tác giả: Nguyễn Năng Phúc
Nhà xuất bản:  ĐH Kinh tế Quốc dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12345678910

Chỉ dẫn

Để xem chi tiết file tài liệu số, bạn đọc cần đăng nhập

Chi tiết truy cập Hướng dẫn

 

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

14.852.264

: 97.762