Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 438 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
12345678910...>>
Giáo trình luật tố tụng hình sự Việt Nam
Giáo trình luật tố tụng hình sự Việt Nam

Tác giả: B.s. : Võ Thị Kim Oanh (ch.b.), Nguyễn Duy Hưng, Lê Huỳnh Tấn Duy…
Nhà xuất bản:  Hồng Đức ; Hội luật gia Việt Nam
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 22.52 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Toán học cao cấp. T.2, Phép tính giải tích một biến số
Toán học cao cấp. T.2, Phép tính giải tích một biến số

Tác giả: Nguyễn Đình Trí (ch.b.), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh
Nhà xuất bản:  Giáo dục
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 13.25 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình luật thương mại quốc tế : Ph.2
Giáo trình luật thương mại quốc tế : Ph.2

Tác giả: B.s.: Trần Việt Dũng (ch.b.), Nguyễn Ngọc Lâm, Vũ Duy Cương…
Nhà xuất bản:  Hồng Đức
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình luật thương mại quốc tế : Ph.1
Giáo trình luật thương mại quốc tế : Ph.1

Tác giả: B.s.: Trần Việt Dũng (ch.b.), Mai Hồng Quỳ, Trần Thị Thuỳ Dương…
Nhà xuất bản:  Hồng Đức
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình luật ngân hàng
Giáo trình luật ngân hàng

Tác giả: B.s.: Nguyễn Văn Vân (ch.b.), Phan Thị Thành Dương, Nguyễn Thị Thuỷ…
Nhà xuất bản:  Hồng Đức
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình luật sở hữu trí tuệ
Giáo trình luật sở hữu trí tuệ

Tác giả: B.s.: Nguyễn Hồ Bích Hằng, Nguyễn Xuân Quang (ch.b.), Nguyễn Trọng Luận…
Nhà xuất bản:  Hồng Đức
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Vật liệu kỹ thuật
Vật liệu kỹ thuật

Tác giả: Nguyễn Khắc Xương (ch.b.), Bùi Chương, Phạm Kim Đĩnh…
Nhà xuất bản:  Bách khoa Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình thanh toán quốc tế trong du lịch
Giáo trình thanh toán quốc tế trong du lịch

Tác giả: Trần Thị Minh Hoà (b.s.)
Nhà xuất bản:  Đại học Kinh tế Quốc dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình khởi sự kinh doanh
Giáo trình khởi sự kinh doanh

Tác giả: Ch. b. : Nguyễn Ngọc Huyền, Ngô Thị Việt Nga
Nhà xuất bản:  Đại học Kinh tế Quốc dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình du lịch văn hóa : Những vấn đề lý luận và nghiệp vụ
Giáo trình du lịch văn hóa : Những vấn đề lý luận và nghiệp vụ

Tác giả: Trần Thuý Anh (ch.b.), Triệu Thế Việt, Nguyễn Thu Thuỷ…
Nhà xuất bản:  Giáo dục Việt Nam
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quy hoạch du lịch
Quy hoạch du lịch

Tác giả: Bùi Thị Hải Yến
Nhà xuất bản:  Giáo dục Việt Nam
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tuyến điểm du lịch Việt Nam
Tuyến điểm du lịch Việt Nam

Tác giả: Bùi Thị Hải Yến
Nhà xuất bản:  Giáo dục Việt Nam
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình kinh tế Việt Nam
Giáo trình kinh tế Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Văn Thường
Nhà xuất bản:  Đại học Kinh tế Quốc dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình công pháp quốc tế : Q.2
Giáo trình công pháp quốc tế : Q.2

Tác giả: B.s.: Trần Thị Thuỳ Dương, Trần Thăng Long (ch.b.), Ngô Hữu Phước…
Nhà xuất bản:  Hồng Đức
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình công pháp quốc tế : Q.1
Giáo trình công pháp quốc tế : Q.1

Tác giả: B.s.: Trần Thị Thuỳ Dương, Nguyễn Thị Yên (ch.b.), Trần Thăng Long…
Nhà xuất bản:  Hồng Đức
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Mở đầu về lí thuyết xác suất và các ứng dụng : Giáo trình dùng cho các trường đại học và cao đẳng
Mở đầu về lí thuyết xác suất và các ứng dụng : Giáo trình dùng cho các trường đại học và cao đẳng

Tác giả: Đặng Hùng Thắng
Nhà xuất bản:  Giáo dục
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình vật liệu bán dẫn
Giáo trình vật liệu bán dẫn

Tác giả: Phùng Hồ, Phan Quốc Phô
Nhà xuất bản:  Khoa học và kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 21.70 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học
Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học

Tác giả: Vũ Cao Đàm
Nhà xuất bản:  Giáo dục Việt Nam
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Công nghệ chế tạo mạch vi điện tử
Công nghệ chế tạo mạch vi điện tử

Tác giả: Nguyễn Đức Chiến (ch.b.), Nguyễn Văn Hiếu
Nhà xuất bản:  Bách khoa Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quản trị nguồn nhân lực
Quản trị nguồn nhân lực

Tác giả: Trần Kim Dung
Nhà xuất bản:  Tài Chính
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình quản trị kinh doanh khách sạn
Giáo trình quản trị kinh doanh khách sạn

Tác giả: Ch.b.: Nguyễn Văn Mạnh, Hoàng Thị Lan Hương
Nhà xuất bản:  Đại học Kinh tế Quốc dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Xử lý ảnh số - lý thuyết và thực hành với Matlab
Xử lý ảnh số - lý thuyết và thực hành với Matlab

Tác giả: Hồ Văn Sung
Nhà xuất bản:  Khoa học và Kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thiết kế hệ thống HMI/SCADA với TIA PORTAL
Thiết kế hệ thống HMI/SCADA với TIA PORTAL

Tác giả: Trần Văn Hiếu
Nhà xuất bản:  Khoa học và kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình hệ thống truyền động thủy lực và khí nén
Giáo trình hệ thống truyền động thủy lực và khí nén

Tác giả: Trần Ngọc Hải (ch.b.), Trần Xuân Tuỳ
Nhà xuất bản:  Xây dựng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lập trình IOT với arduino ESP8266 và XBEE
Lập trình IOT với arduino ESP8266 và XBEE

Tác giả: Nguyễn Tất Bảo Thiện, Phạm Quang Huy
Nhà xuất bản:  Thanh niên
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12345678910...>>

Chỉ dẫn

Để xem chi tiết file tài liệu số, bạn đọc cần đăng nhập

Chi tiết truy cập Hướng dẫn

 

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

11.232.217

: 27.069