Thứ sáu, Ngày: 14/05/2021

Thống kê truy cập

1.323.973

: 108.869

1. Đối tượng được mượn sách về nhà bao gồm: Sinh viên, học viên cao học, giảng viên, CBVC trong trường Đại học Quy Nhơn.

2. Bạn đọc sử dụng thẻ sinh viên đã được nhà trường cung cấp.

3. Đối với phòng giáo trình, bạn đọc được mượn tối đa là 05 tên/05 cuốn cho mỗi lần mượn. Thời gian mượn tối đa là 02 học kỳ và được phép gia hạn thêm 02. Quá thời hạn mượn theo Quy định, bạn đọc phải nộp tiền phạt theo quy định

4. Đối với phòng mượn, bạn đọc được mượn tối đa là 03 tên/03 cuốn cho mỗi lần mượn. Thời gian mượn tối đa là 10 ngày và được phép gia hạn thêm 02. Quá thời hạn mượn theo Quy định, bạn đọc phải nộp tiền phạt theo quy định

5. Bạn đọc cần kiểm tra kỹ tình trạng của sách và báo lại cho thủ thư trước khi mang sách ra khỏi phòng mượn. Nếu thấy sách có dấu hiệu bị rách, mất trang, mất mã vạch, bị ghi chép,…mà không báo thì vẫn bị phạt theo Quy định của Thư viện.

6. Đề nghị bạn đọc mượn sách về nhà giữ gìn cẩn thận. Trường hợp vi phạm: làm rách, làm ướt, mất trang, mất mã vạch, ghi chép lên sách,…bị xử phạt theo Quy định của Thư viện (nộp phạt chi phí phục hồi, tái tạo hoặc đền lại sách mới)

7. Trường hợp đánh mất sách, bạn đọc phải  đền bù theo giá quy định.

8. Bạn đọc phải hoàn tất việc thanh toán các khoản nợ sách với Thư viện trước khi ra trường, chuyển trường,…(P. Đào tạo sẽ gửi danh sách để Thư viện xác nhận)

9. Thời gian mượn trả sách: tất cả các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6