Thông tin chi tiết ấn phẩm

  
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách
Thông tin mô tả: Ridout, Ronald
Word perfect :Book four /Ronald Ridout
London :Ginn and company ,1957
44 tr ;20 cm
Call Number: 428 R54R
Dữ liệu xếp giá       Chi tiết
Ngoại văn (PDM2: NV): N/400/A 000839
Tổng số bản:  1
Số bản rỗi:  1  (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ:  0
Số thẻ:
Mật khẩu:
Số ĐKCB:
Hiệu lực tới:
Mục từ truy cập
    Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ Chi tiết
Bình phẩm, bình luận
Họ tên:   (*)
Email:   (*)
Nội dung:   (*)
Mã xác nhận:    Refresh  (*)
Captcha Image

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

1.324.593

: 109.489