Thông tin chi tiết ấn phẩm

  
 
Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách
Thông tin mô tả: Lê Vũ Khôi
Đông vật học có xương sống /Lê Vũ Khôi
H. :Giáo dục ,2009
319 tr ;27 cm
Call Number: 597 Đ455V
Dữ liệu xếp giá       Chi tiết
Phòng Đọc Mở 1 (PDM1): VVD.008471-008475
Phòng Giáo trình (PGT): VVG00693.0001-0010
Tổng số bản:  15
Số bản rỗi:  15  (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ:  0
Số thẻ:
Mật khẩu:
Số ĐKCB:
Hiệu lực tới:
Mục từ truy cập
    Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ Chi tiết
Bình phẩm, bình luận
Họ tên:   (*)
Email:   (*)
Nội dung:   (*)
Mã xác nhận:    Refresh  (*)
Captcha Image

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

5.309.364

: 247.931