Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi   |  Tải toàn bộ biểu ghi   
  Tìm thấy  5  biểu ghi .   Tiếp tục tìm kiếm :
STTChọnThông tin ấn phẩm
1Biểu tượng " Hoa " trong truyện Kiều : Luận văn Thạc sĩ Ngữ văn : Chuyên ngành Văn học Việt Nam: 60 22 02 01 . - Bình Định ,2017. - 97 tr. ;30 cm + 1 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: LV/TT.002730
 • 2Nghĩa hàm ẩn của thành ngữ trong truyện Kiều : Luận văn Thạc sĩ Ngôn ngữ học : Chuyên ngành Ngôn ngữ học: 60 22 02 40 . - Bình Định ,2014. - 109 tr. ;30 cm + 1 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: LV/TT.001572
 • 3Thế giới nghệ thuật Thơ Cao Bá Quát : Luận văn Thạc sĩ Toán học : Chuyên ngành Văn học Việt Nam: 60 22 01 21 . - Bình Định ,2013. - 84 tr. ;30 cm + 1 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: LV/TT.001211
 • 4Thế giới nghệ thuật Truyện Kiều từ góc nhìn văn hóa tâm linh : Luận văn Thạc sĩ Văn học Việt Nam : Chuyên ngành Văn học Việt Nam: 8 22 01 21 . - Bình Định ,2019. - 104 tr. ; cm + 1 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: LV/TT.003493
 • 5Thơ chữ Hán Đào Tấn những điểm nhìn nghệ thuật (Chuyên luận) . - H.:Nhà xuất bản khoa học xã hội,2020. - 275 tr;21 cm
  Trang: 1
        Sắp xếp theo :       

  Đăng nhập

  Thống kê

  Thư viện truyền thống Thư viện số

  Thống kê truy cập

  5.785.757

  : 319.967