Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 7 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
Bài tập - bài giải quản trị dự án hiện đại
Bài tập - bài giải quản trị dự án hiện đại

Tác giả: Nguyễn Văn Dung
Nhà xuất bản:  Tài chính
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 9.60 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kế toán quản trị nhà hàng, khách sạn
Kế toán quản trị nhà hàng, khách sạn

Tác giả: Nguyễn Văn Dung
Nhà xuất bản:  Đại học Quốc gia
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu định lượng trong kinh doanh và tiếp thị
Nghiên cứu định lượng trong kinh doanh và tiếp thị

Tác giả: Nguyễn Văn Dung
Nhà xuất bản:  GTVT
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kinh tế vi mô : Bài tập và bài giải
Kinh tế vi mô : Bài tập và bài giải

Tác giả: Nguyễn Văn Dung
Nhà xuất bản:  Lao động
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu định lượng trong kinh doanh và tiếp thị
Nghiên cứu định lượng trong kinh doanh và tiếp thị

Tác giả: Nguyễn Văn Dung
Nhà xuất bản:  GTVT
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thống kê trong kinh doanh và quản lý
Thống kê trong kinh doanh và quản lý

Tác giả: Nguyễn Văn Dung
Nhà xuất bản:  GTVT
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

1.324.208

: 109.104