Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 78 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
1234
Tác động của thương mại quốc tế đến vấn đề việc làm ở Việt Nam: Luận văn, mã số: 9310101
Tác động của thương mại quốc tế đến vấn đề việc làm ở Việt Nam: Luận văn, mã số: 9310101

Tác giả: Phạm Ngọc Toàn
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Các mô hình phân tích một số chỉ tiêu giáo dục Việt Nam: Luận văn, mã số: 62480104
Các mô hình phân tích một số chỉ tiêu giáo dục Việt Nam: Luận văn, mã số: 62480104

Tác giả: Hoàng Thanh Nghị
Nhà xuất bản:  Đại học Kinh tế Quốc dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Đọc vị bất kỳ ai
Đọc vị bất kỳ ai

Tác giả: David J. Lieberman
Nhà xuất bản:  Đại học Kinh tế Quốc dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình công nghệ phục vụ trong khách sạn - nhà hàng
Giáo trình công nghệ phục vụ trong khách sạn - nhà hàng

Tác giả: Nguyễn Văn Đính
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình kế toán công ty
Giáo trình kế toán công ty

Tác giả: Nguyễn Thị Đông
Nhà xuất bản:  ĐH Kinh tế quốc dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình kế toán công ty
Giáo trình kế toán công ty

Tác giả: Nguyễn Thị Đông
Nhà xuất bản:  ĐH Kinh tế quốc dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Quản trị hậu cần
Giáo trình Quản trị hậu cần

Tác giả: Lê Công Hoa
Nhà xuất bản:  Đại học Kinh tế Quốc dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Quản trị kinh doanh khách sạn
Giáo trình Quản trị kinh doanh khách sạn

Tác giả: Nguyễn Văn Mạnh
Nhà xuất bản:  Lao động - xã hội, ĐH Kinh tế quốc dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình tâm lý và nghệ thuật giao tiếp, ứng xử trong kinh doanh du lịch
Giáo trình tâm lý và nghệ thuật giao tiếp, ứng xử trong kinh doanh du lịch

Tác giả: Nguyễn Văn Đính
Nhà xuất bản:  Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, 2009
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tin học đại cương
Tin học đại cương

Tác giả: PGS.TS Hàn Viết Thuận
Nhà xuất bản:  Kinh tế quốc dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 55.32 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tin học Đại cương
Tin học Đại cương

Tác giả: PGS.TS Hàn Viết Thuận
Nhà xuất bản:  Kinh tế quốc dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 57.07 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kiến trúc máy tính và hệ điều hành
Kiến trúc máy tính và hệ điều hành

Tác giả: TS Trần Thị Thu hà
Nhà xuất bản:  Kinh tế quốc dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 34.81 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Marketing công cộng
Marketing công cộng

Tác giả: PGS.TS Nguyễn Trí Dũng
Nhà xuất bản:  Kinh tế quốc dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu Marketing
Nghiên cứu Marketing

Tác giả: PGS.TS Nguyễn Viết Lâm
Nhà xuất bản:  Kinh tế quốc dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quản lý nhà nước về kinh tế
Quản lý nhà nước về kinh tế

Tác giả: GS.TS Đỗ Hoàng Toàn
Nhà xuất bản:  Kinh tế quốc dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 51.80 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quản lý dự án - cơ sở lý thuyết và thực hành
Quản lý dự án - cơ sở lý thuyết và thực hành

Tác giả: TS Nguyễn Văn Phúc
Nhà xuất bản:  Kinh tế quốc dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quản trị kinh doanh bảo hiểm
Quản trị kinh doanh bảo hiểm

Tác giả: PGS.TS Nguyễn Văn Định
Nhà xuất bản:  Kinh tế quốc dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thống kê chất lượng
Thống kê chất lượng

Tác giả: PGS.TS Phan Công Nghĩa
Nhà xuất bản:  Kinh tế quốc dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kinh tế đầu tư
Kinh tế đầu tư

Tác giả: PGS.TS Ng. Bạch Nguyệt
Nhà xuất bản:  Kinh tế quốc dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lịch sử kinh tế
Lịch sử kinh tế

Tác giả: PGS.TS Nguyễn Trí Dĩnh
Nhà xuất bản:  Kinh tế quốc dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài tập Kiểm toán hoạt động
Bài tập Kiểm toán hoạt động

Tác giả: TS Nguyễn Thị Phưương Hoa
Nhà xuất bản:  Kinh tế quốc dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài tập  Quản trị tác nghiệp
Bài tập Quản trị tác nghiệp

Tác giả: ThS Nguyến Đình Trung
Nhà xuất bản:  Kinh tế quốc dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài tập thực hành QTKD (Hệ chính quy)
Bài tập thực hành QTKD (Hệ chính quy)

Tác giả: PGS.TS Ng. Ngọc Huyền
Nhà xuất bản:  Kinh tế quốc dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Marketing lãnh thổ
Marketing lãnh thổ

Tác giả: PGS.TS Vũ Trí Dũng
...
Nhà xuất bản:  Kinh tế quốc dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kế toán máy
Kế toán máy

Tác giả: TS Trần Thị Song Minh
Nhà xuất bản:  Kinh tế quốc dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
1234

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

1.316.389

: 101.285