Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 5 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
Reducing Process Costs with Lean Six Sigma and Value Engineering Techniques
Reducing Process Costs with Lean Six Sigma and Value Engineering Techniques

Tác giả: Kim H.Pries
Jon M.Quigley
Nhà xuất bản:  Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
TPM for every operator
TPM for every operator

Tác giả: Shopfloor Series
Nhà xuất bản:  Produtivity Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
22 quy luật bất biến trong xây dựng thương hiệu
22 quy luật bất biến trong xây dựng thương hiệu

Tác giả: Ries
Al
Nhà xuất bản:  Lao động - Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 80.47 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Discovering Language: The Structure of Modern English
Discovering Language: The Structure of Modern English

Tác giả: Lesley Jeffries
Nhà xuất bản:  Palgrave Macmillan
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
22 quy luật bất biến trong xây dựng thương hiệu
22 quy luật bất biến trong xây dựng thương hiệu

Tác giả: Ries
Al
Nhà xuất bản:  Lao động - Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

7.583.071

: 52.187