Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 2 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
Dịch vụ xã hội phục vụ phát triển con người
Dịch vụ xã hội phục vụ phát triển con người

Tác giả: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, tổ chức UNDP
Nhà xuất bản:  NXB Khoa học Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 7.51 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Dịch vụ xã hội phục vụ phát triển con người
Dịch vụ xã hội phục vụ phát triển con người

Tác giả: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, tổ chức UNDP
Nhà xuất bản:  NXB Khoa học Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 7.51 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

1.324.341

: 109.237