Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 2 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
Quản trị dự án
Quản trị dự án

Tác giả: TS. Phan Thị Quốc Hương (Chủ biên), ThS. Kiều Thị Hường, ThS. Nguyễn Hữu Trúc
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.60 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quản trị dự án
Quản trị dự án

Tác giả: TS. Phan Thị Quốc Hương (Chủ biên), ThS. Kiều Thị Hường, ThS. Nguyễn Hữu Trúc
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.60 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

1.316.380

: 101.276