Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 55 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
123
Con đường phía trước  = The Road ahead
Con đường phía trước = The Road ahead

Tác giả: Bill Gates
Nhà xuất bản:  [knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
50 việc cần làm trước khi kết hôn
50 việc cần làm trước khi kết hôn

Tác giả: Akihiro Nakatani
Nhà xuất bản:  [knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Những bí quyết giao tiếp tốt = The secrets of good communication : How to talk to anyone, anytime, anywhere
Những bí quyết giao tiếp tốt = The secrets of good communication : How to talk to anyone, anytime, anywhere

Tác giả: Larry King
Nhà xuất bản:  [knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Làm chủ nghệ thuật thuyết phục
Làm chủ nghệ thuật thuyết phục

Tác giả: Robert B.Cladini
Ngọc Trâm (dịch)
Nhà xuất bản:  [knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Sắc, giới = Lust, Caution
Sắc, giới = Lust, Caution

Tác giả: Eileen Chang
Julia Lowell
Lan Huệ (dịch)
Nhà xuất bản:  [knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
MeKong - Dòng sông nghẽn mạch : Ký sự
MeKong - Dòng sông nghẽn mạch : Ký sự

Tác giả: Ngô Thế Vinh
Nhà xuất bản:  [knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Phạm Xuân Ẩn - Ông là ai?
Phạm Xuân Ẩn - Ông là ai?

Tác giả:
Nhà xuất bản:  [knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tây Sơn bi hùng truyện : Tiểu thuyết lịch sử
Tây Sơn bi hùng truyện : Tiểu thuyết lịch sử

Tác giả: Lê Đình Danh
Nhà xuất bản:  [knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Vương triều sụp đổ : Tiểu thuyết lịch sử
Vương triều sụp đổ : Tiểu thuyết lịch sử

Tác giả: Hoàng Quốc Hải
Nhà xuất bản:  [knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tôi đúng, bạn sai, giờ thì sao : Vượt qua bế tắc để giành được những gì bạn muốn
Tôi đúng, bạn sai, giờ thì sao : Vượt qua bế tắc để giành được những gì bạn muốn

Tác giả: Xavier Amader
Nhà xuất bản:  [knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Plato và con thú mỏ vịt bước vào quán bar… = Plato and the Platypus Walk into a Bar…
Plato và con thú mỏ vịt bước vào quán bar… = Plato and the Platypus Walk into a Bar…

Tác giả: Thomas Cathcart
Daniel Klein
Tiết Hùng Thái (dịch)
Nhà xuất bản:  [knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tân An ngày xưa
Tân An ngày xưa

Tác giả: Đào Văn Hội
Nhà xuất bản:  [knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Phù Nam - Nền Văn Minh suy tàn : Chuyên đề tổng hợp
Phù Nam - Nền Văn Minh suy tàn : Chuyên đề tổng hợp

Tác giả: Thông Thanh Khánh
Nhà xuất bản:  [knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Sức mạnh của 6-Sigma
Sức mạnh của 6-Sigma

Tác giả: Subir Chowdhury
Ngô Tuyển (Dịch)
Nhà xuất bản:  [knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Những lá thư người cha gửi cho con gái
Những lá thư người cha gửi cho con gái

Tác giả: Jawaharlal Nehru
Thái Văn Châu (dịch)
Nhà xuất bản:  [knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Phở
Phở

Tác giả: Nguyễn Tuân
Nhà xuất bản:  [knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Ngàn cánh hạc = Thousand Cranes
Ngàn cánh hạc = Thousand Cranes

Tác giả: Yasunari Kawabata
Trùng Dương (dịch)
Nhà xuất bản:  [knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Memnon ou la sagesse humainne
Memnon ou la sagesse humainne

Tác giả: Voltaire
Nhà xuất bản:  [knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Ba người lính ngự lâm
Ba người lính ngự lâm

Tác giả: Alexandre Dumas
Nguyễn Bản (dịch)
Nhà xuất bản:  [knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tiếng chim hót trong bụi mận gai
Tiếng chim hót trong bụi mận gai

Tác giả: Coleen Mc Cullough
Nhà xuất bản:  [knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Người thầy kính yêu = To Sir, with love
Người thầy kính yêu = To Sir, with love

Tác giả: Edward Ricardo Braithwaite
Nhà xuất bản:  [knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Việt Nam ngày nay - Chuyện mưu sinh
Việt Nam ngày nay - Chuyện mưu sinh

Tác giả: Gerard Sasges
Nhà xuất bản:  [knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Có một nền văn hóa Việt Nam
Có một nền văn hóa Việt Nam

Tác giả: Hoài Thanh
Nhà xuất bản:  [knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Niềm vui mãn nguyện = The joy of Feeling good :  Tám bí quyết sống hạnh phúc và phong nhiêu = Eight keys to a Happy & Abundant life
Niềm vui mãn nguyện = The joy of Feeling good : Tám bí quyết sống hạnh phúc và phong nhiêu = Eight keys to a Happy & Abundant life

Tác giả: William A.Miller
Nhà xuất bản:  [knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
100 điều doanh nhân trẻ cần biết
100 điều doanh nhân trẻ cần biết

Tác giả: Minh An
Nhà xuất bản:  [knxb]
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
123

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

5.783.280

: 317.490