Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 1383 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
12345678910...>>
Hoạch định chiến lược kinh doanh cho công ty TNHH Springchi giai đoạn 2022 - 2026
Hoạch định chiến lược kinh doanh cho công ty TNHH Springchi giai đoạn 2022 - 2026

Tác giả: Trần Hữu Tuyến
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty TNHH MTV xăng dầu Bắc Tây Nguyên
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty TNHH MTV xăng dầu Bắc Tây Nguyên

Tác giả: Trần Đăng Khoa
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.45 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Phú Tài
Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Phú Tài

Tác giả: Nguyễn Thu Thảo
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hoạch định chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần Phú Tài giai đoạn 2022 - 2026
Hoạch định chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần Phú Tài giai đoạn 2022 - 2026

Tác giả: Nguyễn Phước Lợi
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại công ty cổ phần Vissai Ninh Bình
Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại công ty cổ phần Vissai Ninh Bình

Tác giả: Phạm Phúc Linh
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tạo động lực lao động tại công ty cổ phần đường sắt Nghĩa Bình
Tạo động lực lao động tại công ty cổ phần đường sắt Nghĩa Bình

Tác giả: Nguyễn Thái Sơn
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tạo động lực lao động tại bưu điện tỉnh Bình Định
Tạo động lực lao động tại bưu điện tỉnh Bình Định

Tác giả: Lê Văn Nhân
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quản lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện tại bảo hiểm xã hội huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
Quản lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện tại bảo hiểm xã hội huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

Tác giả: Lê Thị Trưng
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH sản xuất tổng hợp Châu Á
Phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH sản xuất tổng hợp Châu Á

Tác giả: Lê Huỳnh Tú Anh
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tạo động lực lao động tại công ty thủy điện An Khê - Ka Nak
Tạo động lực lao động tại công ty thủy điện An Khê - Ka Nak

Tác giả: Hồ Văn Tuyến
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu lòng trung thành của khách hàng sử dụng mạng di động Mobifone trên địa bàn thành phố Quy Nhơn
Nghiên cứu lòng trung thành của khách hàng sử dụng mạng di động Mobifone trên địa bàn thành phố Quy Nhơn

Tác giả: Hồ Bảo Quốc
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Xây dựng thương hiệu rau sạch huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định đến năm 2025
Xây dựng thương hiệu rau sạch huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định đến năm 2025

Tác giả: Đặng Trần Dịu Hạnh
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quản lý nhà nước về đầu tư công tại tỉnh Bình Định
Quản lý nhà nước về đầu tư công tại tỉnh Bình Định

Tác giả: Đào Phúc Quý Sơn
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hoạch định chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần chế biến gỗ nội thất Pisico giai đoạn 2022 - 2026
Hoạch định chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần chế biến gỗ nội thất Pisico giai đoạn 2022 - 2026

Tác giả: Đàm Mạnh Hùng
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12345678910...>>

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

7.581.438

: 50.554