Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 13 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
Key engineering materials : Volume II : Interdisciplinary concepts and research
Key engineering materials : Volume II : Interdisciplinary concepts and research

Tác giả: Ed. : Francois Kajzar
Eli M. Pearce
Nikolai A. Turovskij...
Nhà xuất bản:  Apple Academic Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Key engineering materials : Volume I : Current state of the art on novel materials
Key engineering materials : Volume I : Current state of the art on novel materials

Tác giả: Ed. : Devrim Balkose
Daniel Horark
Ladislav...
Nhà xuất bản:  Apple Academic Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Advances in control anf automation of water systems
Advances in control anf automation of water systems

Tác giả: Kaveh Hariri Asli
Faig Bakhman Ogli Naghiyev
Reza Khodaparast Haghi...
Nhà xuất bản:  Apple Academic Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Materials science and engineering : Physiochemical concepts, properties, and treaments : Volume 2
Materials science and engineering : Physiochemical concepts, properties, and treaments : Volume 2

Tác giả: Ed. : Gennady E. Zaikov
A. K. Haghi
Ewa Ktodzinriska
Nhà xuất bản:  Apple Academic Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Engineering materials : Applied research and evaluation methods
Engineering materials : Applied research and evaluation methods

Tác giả: Ed. : Ali Pourhashemi
Gennady E. Zaikov
A. K. Haghi
Nhà xuất bản:  Apple Academic Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Materials science and engineering : Physical Process, methods, and models
Materials science and engineering : Physical Process, methods, and models

Tác giả: Ed. : Abbas Hamrang
Gennady E. Zaikov
A. K. Haghi
Nhà xuất bản:  Apple Academic Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Materials science of polymers : Plactics, Rubber, Blends, and Composites
Materials science of polymers : Plactics, Rubber, Blends, and Composites

Tác giả: Ed. : A. K. Haghi
Eduado A. Castro
Sabu Thomas...
Nhà xuất bản:  Apple Academic Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Ecological Technologies for Industrial Wastewater Management: Petrochemicals, Metals, Semi-Conductors, and Paper Industries
Ecological Technologies for Industrial Wastewater Management: Petrochemicals, Metals, Semi-Conductors, and Paper Industries

Tác giả: Victor M. Monsalvo
Nhà xuất bản:  Apple Academic Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Water Treatment in Developed and Developing Nations: An International Perspective
Water Treatment in Developed and Developing Nations: An International Perspective

Tác giả: Victor M. Monsalvo
Nhà xuất bản:  Apple Academic Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Plant Physiology (Research Progress in Botany)
Plant Physiology (Research Progress in Botany)

Tác giả: Philip Stewart
Nhà xuất bản:  Apple Academic Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Advances in Biofuel Production: Algae and Aquatic Plants
Advances in Biofuel Production: Algae and Aquatic Plants

Tác giả: Barnabas Gikonyo
Nhà xuất bản:  Apple Academic Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Advances in Control and Automation of Water Systems
Advances in Control and Automation of Water Systems

Tác giả: Kaveh Hariri Asli
Nhà xuất bản:  Apple Academic Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Postharvest Biology and Technology of Horticultural Crops: Principles and Practices for Quality Maintenance 
Postharvest Biology and Technology of Horticultural Crops: Principles and Practices for Quality Maintenance

Tác giả: Mohammed Wasim Siddiqui
Nhà xuất bản:  Apple Academic Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

7.512.146

: 486.407