Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 3 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
Principles of applied civil enineering design : Producing drawings, specifications, and cost estimates for heavy civil projects
Principles of applied civil enineering design : Producing drawings, specifications, and cost estimates for heavy civil projects

Tác giả: Ying-Kit Choi
Nhà xuất bản:  ASCE press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Ship channel design and operation
Ship channel design and operation

Tác giả: Ed. : Bruce L. McCartney
Chair
Laurie L. Ebner...
Nhà xuất bản:  ASCE press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Engineering iron and stone : Understanding structural analysis and design methods of the late 19th century
Engineering iron and stone : Understanding structural analysis and design methods of the late 19th century

Tác giả: Thomas E. Boothby
Nhà xuất bản:  ASCE press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

5.782.874

: 317.084