Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 4 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
Materials science and engineering : Physiochemical concepts, properties, and treaments : Volume 2
Materials science and engineering : Physiochemical concepts, properties, and treaments : Volume 2

Tác giả: Ed. : Gennady E. Zaikov
A. K. Haghi
Ewa Ktodzinriska
Nhà xuất bản:  Apple Academic Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Engineering materials : Applied research and evaluation methods
Engineering materials : Applied research and evaluation methods

Tác giả: Ed. : Ali Pourhashemi
Gennady E. Zaikov
A. K. Haghi
Nhà xuất bản:  Apple Academic Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Materials science and engineering : Physical Process, methods, and models
Materials science and engineering : Physical Process, methods, and models

Tác giả: Ed. : Abbas Hamrang
Gennady E. Zaikov
A. K. Haghi
Nhà xuất bản:  Apple Academic Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Materials science of polymers : Plactics, Rubber, Blends, and Composites
Materials science of polymers : Plactics, Rubber, Blends, and Composites

Tác giả: Ed. : A. K. Haghi
Eduado A. Castro
Sabu Thomas...
Nhà xuất bản:  Apple Academic Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

6.691.009

: 315.158