Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 8127 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
12345678910...>>
Những vấn đề cơ bản của khoa học quản lý giáo dục
Những vấn đề cơ bản của khoa học quản lý giáo dục

Tác giả: Trần Kiểm
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 76.58 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Dạy tập làm văn ở trường tiểu học
Dạy tập làm văn ở trường tiểu học

Tác giả: Nguyễn Trí
Nhà xuất bản:  Giáo dục
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.35 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nguồn năng lượng mới bảo vệ môi trường: năng lượng mới
Nguồn năng lượng mới bảo vệ môi trường: năng lượng mới

Tác giả: Ông Sử Liệt
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 8.68 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hệ Thống thông tin quang - Tập 1
Hệ Thống thông tin quang - Tập 1

Tác giả: Vũ Văn San
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 10.75 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hệ Thống thông tin quang - Tập 2
Hệ Thống thông tin quang - Tập 2

Tác giả: Vũ Văn San
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 15.01 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nguyên lý hệ thống thông tin quang
Nguyên lý hệ thống thông tin quang

Tác giả: Phạm Quang Thái
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.24 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình an toàn lao động và môi trường công nghiệp
Giáo trình an toàn lao động và môi trường công nghiệp

Tác giả: Hoàng Trí
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 5.56 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
BUSINESS ANALYSIS & VALUATION - USING FINANCIAL STATEMENTS
BUSINESS ANALYSIS & VALUATION - USING FINANCIAL STATEMENTS

Tác giả: KRISHNA G. PALEPU , PAUL M. HEALY
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.53 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kinh doanh quốc tế hiện đại
Kinh doanh quốc tế hiện đại

Tác giả: CHARLES W.L.HILL
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 80.87 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài giảng Kiểm soát nội bộ nâng cao
Bài giảng Kiểm soát nội bộ nâng cao

Tác giả: Lê Thị Thanh Mỹ
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.59 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán nâng cao
Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán nâng cao

Tác giả: Đào Nhật Minh
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 15.75 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài giảng Phân tích tài chính doanh nghiệp
Bài giảng Phân tích tài chính doanh nghiệp

Tác giả: Đỗ Huyền Trang
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.13 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài giảng Lý thuyết kế toán
Bài giảng Lý thuyết kế toán

Tác giả: Trần Thị Cẩm Thanh
Nhà xuất bản:  Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 544.38 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình giáo dục học : Tập 1
Giáo trình giáo dục học : Tập 1

Tác giả: Trần Thị Tuyết Oanh (ch.b.), Phạm Khắc Chương, Phạm Viết Vượng...
Nhà xuất bản:  Đại học Sư phạm
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 9.78 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hoạch định chiến lược kinh doanh cho công ty TNHH Springchi giai đoạn 2022 - 2026
Hoạch định chiến lược kinh doanh cho công ty TNHH Springchi giai đoạn 2022 - 2026

Tác giả: Trần Hữu Tuyến
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty TNHH MTV xăng dầu Bắc Tây Nguyên
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty TNHH MTV xăng dầu Bắc Tây Nguyên

Tác giả: Trần Đăng Khoa
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.45 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Phú Tài
Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Phú Tài

Tác giả: Nguyễn Thu Thảo
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hoạch định chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần Phú Tài giai đoạn 2022 - 2026
Hoạch định chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần Phú Tài giai đoạn 2022 - 2026

Tác giả: Nguyễn Phước Lợi
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại công ty cổ phần Vissai Ninh Bình
Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại công ty cổ phần Vissai Ninh Bình

Tác giả: Phạm Phúc Linh
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Quy Nhơn
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12345678910...>>

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

7.582.615

: 51.731