Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 3 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
Xã hội tri thức, Quản lý kinh doanh, Xã hội và Nhà nước
Xã hội tri thức, Quản lý kinh doanh, Xã hội và Nhà nước

Tác giả: Peter F. Drucker
Nhà xuất bản:  knxb
Lượt tải về: 6
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Những nguyên lý quản trị bất biến mọi thời đại
Những nguyên lý quản trị bất biến mọi thời đại

Tác giả: Peter F. Drucker
Nhà xuất bản:  Nhà xuất bản trẻ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

5.309.009

: 247.576