Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 16 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
BT cơ sở dữ liệu
BT cơ sở dữ liệu

Tác giả: GS.TSKH. Nguyễn Xuân Huy
Nhà xuất bản:  Thông tin - Truyền thông
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 10.29 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hướng dẫn tra cứu các thông tin hữu ích trên internet
Hướng dẫn tra cứu các thông tin hữu ích trên internet

Tác giả: ThS. Nguyễn Như Tuấn
Nhà xuất bản:  Thông tin - Truyền thông
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 9.70 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kỹ nghệ phầm mềm nâng cao
Kỹ nghệ phầm mềm nâng cao

Tác giả: TS. Lê Văn Phùng
ThS. Nguyễn Tiến Xuân
Nhà xuất bản:  Thông tin - Truyền thông
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Công nghệ thông tin -Truyền thông Việt Nam 2013 (kèm ebook)
Công nghệ thông tin -Truyền thông Việt Nam 2013 (kèm ebook)

Tác giả: Bộ Thông tin
Truyền thông
Nhà xuất bản:  Thông tin - Truyền thông
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Các mô hình cơ bản trong phân tích và thiết kế hướng đối tượng
Các mô hình cơ bản trong phân tích và thiết kế hướng đối tượng

Tác giả: Lê Văn Phùng
Nhà xuất bản:  Thông tin - Truyền thông
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Công nghệ IP/ MPLS và các mạng riêng ảo
Công nghệ IP/ MPLS và các mạng riêng ảo

Tác giả: Nguyễn Tiến Ban
Nhà xuất bản:  Thông tin - Truyền thông
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giải bài tập xử lý tín hiệu số và Matlab
Giải bài tập xử lý tín hiệu số và Matlab

Tác giả: Trần Thị Thục Linh
Nhà xuất bản:  Thông tin - Truyền thông
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 23.84 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Công nghệ thông tin và truyền thông việt nam
Công nghệ thông tin và truyền thông việt nam

Tác giả: Lê Doãn Hợp
Nhà xuất bản:  Thông tin - Truyền thông
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cơ sở dữ liệu quan hệ & ứng dụng
Cơ sở dữ liệu quan hệ & ứng dụng

Tác giả: Nguyễn Bá Tường
Nhà xuất bản:  Thông tin - Truyền thông
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giao trình kỹ thuật lập trình C cơ sở và nâng cao
Giao trình kỹ thuật lập trình C cơ sở và nâng cao

Tác giả: Phạm Văn Ất
Nhà xuất bản:  Thông tin - Truyền thông
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tìm hiểu luật công nghệ thông tin và các nghị định hướng dẫn thi hành
Tìm hiểu luật công nghệ thông tin và các nghị định hướng dẫn thi hành

Tác giả: Lê Đắc Quang
Nhà xuất bản:  Thông tin - Truyền thông
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 10.82 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Truyền tin số và sửa lỗi dữ liệu truyền
Truyền tin số và sửa lỗi dữ liệu truyền

Tác giả: PGS.TS. Thái Hồng Nhị
TS. Phạm Văn Bình
TS. Nguyễn Đăng Tiến
Nhà xuất bản:  Thông tin - Truyền thông
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 32.28 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quản trị bán hàng
Quản trị bán hàng

Tác giả: Trần Thị Thập
Nhà xuất bản:  Thông tin - Truyền thông
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tiếng anh chuyên ngành điện tử - viễn thông
Tiếng anh chuyên ngành điện tử - viễn thông

Tác giả: Nguyễn Cẩm Thanh
Nhà xuất bản:  Thông tin - Truyền thông
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tiếng Anh chuyên ngành thể thao tập 1
Tiếng Anh chuyên ngành thể thao tập 1

Tác giả: TS
Trần Quang Hải
Nhà xuất bản:  Thông tin - Truyền thông
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tiếng Nhật cho mọi người (kèm CD hội  thoại)
Tiếng Nhật cho mọi người (kèm CD hội thoại)

Tác giả: Katakozawa Shinobu
Nhà xuất bản:  Thông tin - Truyền thông
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

1.316.212

: 101.108