Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 3 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
Curriculum Design and Classroom Management: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications
Curriculum Design and Classroom Management: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications

Tác giả: Information Resources Management Association
Nhà xuất bản:  Information Science Reference
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cases on Research-Based Teaching Methods in Science Education
Cases on Research-Based Teaching Methods in Science Education

Tác giả: Eugene de Silva
Nhà xuất bản:  Information Science Reference
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Handbook of Research on Teaching Methods in Language Translation and Interpretation
Handbook of Research on Teaching Methods in Language Translation and Interpretation

Tác giả: Ying Cui
Wei Zhao
Nhà xuất bản:  Information Science Reference
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

1.298.898

: 83.794