Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 11 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
Tác động của thương mại quốc tế đến vấn đề việc làm ở Việt Nam: Luận văn, mã số: 9310101
Tác động của thương mại quốc tế đến vấn đề việc làm ở Việt Nam: Luận văn, mã số: 9310101

Tác giả: Phạm Ngọc Toàn
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Các mô hình phân tích một số chỉ tiêu giáo dục Việt Nam: Luận văn, mã số: 62480104
Các mô hình phân tích một số chỉ tiêu giáo dục Việt Nam: Luận văn, mã số: 62480104

Tác giả: Hoàng Thanh Nghị
Nhà xuất bản:  Đại học Kinh tế Quốc dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Đọc vị bất kỳ ai
Đọc vị bất kỳ ai

Tác giả: David J. Lieberman
Nhà xuất bản:  Đại học Kinh tế Quốc dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình công nghệ phục vụ trong khách sạn - nhà hàng
Giáo trình công nghệ phục vụ trong khách sạn - nhà hàng

Tác giả: Nguyễn Văn Đính
Nhà xuất bản:  Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Quản trị hậu cần
Giáo trình Quản trị hậu cần

Tác giả: Lê Công Hoa
Nhà xuất bản:  Đại học Kinh tế Quốc dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình tâm lý và nghệ thuật giao tiếp, ứng xử trong kinh doanh du lịch
Giáo trình tâm lý và nghệ thuật giao tiếp, ứng xử trong kinh doanh du lịch

Tác giả: Nguyễn Văn Đính
Nhà xuất bản:  Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, 2009
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Các mô hình tăng trưởng kinh tế
Các mô hình tăng trưởng kinh tế

Tác giả: Trần Thọ Đạt
Nhà xuất bản:  Đại học Kinh tế Quốc dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quản trị doanh nghiệp những kỹ năng cơ bản để thành công
Quản trị doanh nghiệp những kỹ năng cơ bản để thành công

Tác giả: Nguyễn Minh Trí
Nhà xuất bản:  Đại học Kinh Tế Quốc Dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài tập kế toán doanh nghiệp (Dùng cho sinh viên Đại học, cao đẳng, TH chuyên nghiệp)
Bài tập kế toán doanh nghiệp (Dùng cho sinh viên Đại học, cao đẳng, TH chuyên nghiệp)

Tác giả: Ths Nguyễn Thị Thu Hương
Nhà xuất bản:  Đại học Kinh Tế Quốc Dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình kế toán doanh nghiệp (Dùng cho sinh viên Đại học, cao đẳng, TH chuyên nghiệp)
Giáo trình kế toán doanh nghiệp (Dùng cho sinh viên Đại học, cao đẳng, TH chuyên nghiệp)

Tác giả: Ths Nguyễn Thị Thu Hương
Nhà xuất bản:  Đại học Kinh Tế Quốc Dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Marketing quốc tế
Giáo trình Marketing quốc tế

Tác giả: Trần Minh Đạo
Vũ Trí Dũng cb
Nhà xuất bản:  Đại học Kinh tế quốc dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

1.302.989

: 87.885