Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 175 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
1234567
Ăn cơm mới, nói chuyện cũ: Hậu Giang - Ba Thắc
Ăn cơm mới, nói chuyện cũ: Hậu Giang - Ba Thắc

Tác giả: Vương Hồng Sển
Nhà xuất bản:  NXB Trẻ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kể chuyện danh nhân Việt Nam - Tập 8 Các vị nữ danh nhân Việt Nam
Kể chuyện danh nhân Việt Nam - Tập 8 Các vị nữ danh nhân Việt Nam

Tác giả: Lê Minh Quốc
Nhà xuất bản:  NXB Trẻ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Chế độ công điền công thổ trong lịch sử khẩn hoang lập ấp ở Nam Kỳ Lục tỉnh
Chế độ công điền công thổ trong lịch sử khẩn hoang lập ấp ở Nam Kỳ Lục tỉnh

Tác giả: Nguyễn Đình Đầu
Nhà xuất bản:  NXB Trẻ TP. Hồ Chí Minh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Chí sĩ Nguyễn Quang Diêu - Một lãnh tụ trọng yếu trong phong trào Đông Du ở miền Nam
Chí sĩ Nguyễn Quang Diêu - Một lãnh tụ trọng yếu trong phong trào Đông Du ở miền Nam

Tác giả: Nguyễn Văn Hầu
Nhà xuất bản:  Bán nguyệt san Xưa & Nay - NXB Trẻ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kể chuyện danh nhân Việt Nam - Tập 3 Danh nhân khoa học Việt Nam
Kể chuyện danh nhân Việt Nam - Tập 3 Danh nhân khoa học Việt Nam

Tác giả: Lê Minh Quốc
Nhà xuất bản:  NXB Trẻ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kể chuyện danh nhân Việt Nam - Tập 1 Các vị tổ ngành nghề Việt Nam
Kể chuyện danh nhân Việt Nam - Tập 1 Các vị tổ ngành nghề Việt Nam

Tác giả: Lê Minh Quốc
Nhà xuất bản:  NXB Trẻ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Không thể chuộc lỗi
Không thể chuộc lỗi

Tác giả: Allen Hassan
David Drum
Nhà xuất bản:  NXB Trẻ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lạng Sơn vùng đất của Chi Lăng - Đồng Đăng - Kỳ Lừa
Lạng Sơn vùng đất của Chi Lăng - Đồng Đăng - Kỳ Lừa

Tác giả: Mã Thế Vinh
Nhà xuất bản:  NXB Trẻ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lê Văn Duyệt với vùng đất Nam Bộ
Lê Văn Duyệt với vùng đất Nam Bộ

Tác giả: Trần Bạch Đằng
GS. Đinh Xuân Lâm
TS. Nguyễn Minh Tường
Nhà xuất bản:  NXB Trẻ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lịch sử tuyển chọn người đẹp
Lịch sử tuyển chọn người đẹp

Tác giả: Lưu Cự Tài
Nhà xuất bản:  NXB Trẻ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lịch sử Việt Nam bằng tranh - Tập 1 Thời Hùng Vương
Lịch sử Việt Nam bằng tranh - Tập 1 Thời Hùng Vương

Tác giả: Trần Bạch Đằng (Chủ biên)
Nhà xuất bản:  NXB Trẻ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lịch sử Việt Nam bằng tranh - Tập 2 Chống quân xâm lược phương Bắc
Lịch sử Việt Nam bằng tranh - Tập 2 Chống quân xâm lược phương Bắc

Tác giả: Trần Bạch Đằng (Chủ biên)
Nhà xuất bản:  NXB Trẻ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lịch sử Việt Nam bằng tranh - Tập 3 Thời nhà Ngô - Đinh - Tiền Lê
Lịch sử Việt Nam bằng tranh - Tập 3 Thời nhà Ngô - Đinh - Tiền Lê

Tác giả: Trần Bạch Đằng (Chủ biên)
Nhà xuất bản:  NXB Trẻ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lịch sử Việt Nam bằng tranh - Tập 4 Thời nhà Lý
Lịch sử Việt Nam bằng tranh - Tập 4 Thời nhà Lý

Tác giả: Trần Bạch Đằng (Chủ biên)
Nhà xuất bản:  NXB Trẻ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lịch sử Việt Nam bằng tranh - Tập 5 Nhà Trần thắng giặc Nguyên Mông
Lịch sử Việt Nam bằng tranh - Tập 5 Nhà Trần thắng giặc Nguyên Mông

Tác giả: Trần Bạch Đằng (Chủ biên)
Nhà xuất bản:  NXB Trẻ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lịch sử Việt Nam bằng tranh - Tập 6 Thời nhà Hồ
Lịch sử Việt Nam bằng tranh - Tập 6 Thời nhà Hồ

Tác giả: Trần Bạch Đằng (Chủ biên)
Nhà xuất bản:  NXB Trẻ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lịch sử Việt Nam bằng tranh - Tập 7 Khởi nghĩa Lam Sơn
Lịch sử Việt Nam bằng tranh - Tập 7 Khởi nghĩa Lam Sơn

Tác giả: Trần Bạch Đằng (Chủ biên)
Nhà xuất bản:  NXB Trẻ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lịch sử Việt Nam bằng tranh - Tập 8 Thời Lê Sơ
Lịch sử Việt Nam bằng tranh - Tập 8 Thời Lê Sơ

Tác giả: Trần Bạch Đằng (Chủ biên)
Nhà xuất bản:  NXB Trẻ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Những tiếng trống qua cửa các nhà sấm
Những tiếng trống qua cửa các nhà sấm

Tác giả: Huệ Thiên
Nhà xuất bản:  NXB Trẻ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kể chuyện danh nhân Việt Nam - Tập 2 Những người Việt Nam đi tiên phong
Kể chuyện danh nhân Việt Nam - Tập 2 Những người Việt Nam đi tiên phong

Tác giả: Lê Minh Quốc
Nhà xuất bản:  NXB Trẻ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kể chuyện danh nhân Việt Nam - Tập 7 Những nhà cải cách Việt Nam
Kể chuyện danh nhân Việt Nam - Tập 7 Những nhà cải cách Việt Nam

Tác giả: Lê Minh Quốc
Nhà xuất bản:  NXB Trẻ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Sài Gòn Xưa & Nay
Sài Gòn Xưa & Nay

Tác giả: Trần Văn Giàu
Nguyễn Đình Đầu
Cao Xuân Hạo
Nhà xuất bản:  NXB Trẻ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Từ tòa bạch ốc đến dinh độc lập
Từ tòa bạch ốc đến dinh độc lập

Tác giả: Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng
Nhà xuất bản:  NXB Trẻ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Văn hiến Thăng Long
Văn hiến Thăng Long

Tác giả: Vũ Khiêu
Nguyễn Vinh Phúc (Chủ biên)
Trần Thị Băng Thanh
Nhà xuất bản:  NXB Trẻ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Việt Nam quốc hiệu & cương vực qua các thời đại
Việt Nam quốc hiệu & cương vực qua các thời đại

Tác giả: Nguyễn Đình Đầu
Nhà xuất bản:  NXB Trẻ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
1234567

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

1.302.685

: 87.581