Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 10 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
Lịch sử báo chí Việt Nam 1865 - 1945
Lịch sử báo chí Việt Nam 1865 - 1945

Tác giả: Đỗ Quang Hưng (Chủ biên)
Nguyễn Thành
Dương Trung Quốc
Nhà xuất bản:  NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hán văn trong chương trình cải lương giáo dục khoa cử 1906 - 1919
Hán văn trong chương trình cải lương giáo dục khoa cử 1906 - 1919

Tác giả: Phạm Văn Khoái
Nhà xuất bản:  NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lịch sử kinh tế Việt Nam
Lịch sử kinh tế Việt Nam

Tác giả: Phạm Văn Chiến
Nhà xuất bản:  NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lịch sử Việt Nam từ nguyên thủy đến 1858
Lịch sử Việt Nam từ nguyên thủy đến 1858

Tác giả: GS. TS. Trương Hữu Quýnh
PGS. TS. Nguyễn Cảnh Minh
Nhà xuất bản:  NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Một số chuyên đề lịch sử Việt Nam
Một số chuyên đề lịch sử Việt Nam

Tác giả: Trần Bá Đệ (Chủ biên)
Nguyễn Cảnh Minh
Đào Tố Uyên
...
Nhà xuất bản:  NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Từ làng đến nước một cách tiếp cận lịch sử
Từ làng đến nước một cách tiếp cận lịch sử

Tác giả: Phan Đại Doãn
Nhà xuất bản:  NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Vương quốc Phù Nam
Vương quốc Phù Nam

Tác giả: GS. Lương Ninh
Nhà xuất bản:  NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Địa lí Hà Nội
Địa lí Hà Nội

Tác giả: Bùi Công Hoài
Phạm Khắc Lợi
PGS. TS. Lê Thông
Nhà xuất bản:  NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Xã hội học về dư luận xã hội
Xã hội học về dư luận xã hội

Tác giả: Nguyễn Qúy Thanh
Nhà xuất bản:  NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 13.98 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Xã hội học về dư luận xã hội
Xã hội học về dư luận xã hội

Tác giả: Nguyễn Qúy Thanh
Nhà xuất bản:  NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 13.98 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

1.316.132

: 101.028