Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 19 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
Giữ yên giấc ngủ của Người
Giữ yên giấc ngủ của Người

Tác giả:
Nhà xuất bản:  NXB Quân đội nhân dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
2/9/1945 qua những trang hồi ức
2/9/1945 qua những trang hồi ức

Tác giả: Ngọc Châu
Sơn Tùng
Lê Trọng Nghĩa
Trần Quang Huy
Trần Bạch Đằng…
Nhà xuất bản:  NXB Quân đội nhân dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Đại thắng mùa xuân
Đại thắng mùa xuân

Tác giả: Đại tướng Văn Tiến Dũng
Nhà xuất bản:  NXB Quân đội nhân dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Đại tướng Nguyễn Chí Thanh nhà chính trị - quân sự lỗi lạc
Đại tướng Nguyễn Chí Thanh nhà chính trị - quân sự lỗi lạc

Tác giả: Tổng bí thư Đỗ Mười
Nguyễn Đình Ước
Lê Khả Phiêu
Nhà xuất bản:  NXB Quân đội nhân dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Đường tới Điện Biên Phủ
Đường tới Điện Biên Phủ

Tác giả: Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Nhà xuất bản:  NXB Quân đội nhân dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)
Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)

Tác giả: Phan Huy Lê
Phan Đại Doãn
Nhà xuất bản:  NXB Quân đội nhân dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lược sử ngoại giao Việt Nam các thời trước
Lược sử ngoại giao Việt Nam các thời trước

Tác giả: Nguyễn Lương Bích
Nhà xuất bản:  NXB Quân đội nhân dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Một số trận quyết chiến chiến lược trong lịch sử dân tộc
Một số trận quyết chiến chiến lược trong lịch sử dân tộc

Tác giả: Phan Huy Lê
Bùi Đăng Dũng
Phan Đại Doãn
Nhà xuất bản:  NXB Quân đội nhân dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Những quả đấm thép
Những quả đấm thép

Tác giả: Vũ Lâm
Vũ Linh
Thế Hoàn
Nhà xuất bản:  NXB Quân đội nhân dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tết Mậu Thân 1968 - Bước ngoặt lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước
Tết Mậu Thân 1968 - Bước ngoặt lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

Tác giả: Hồ Khang
Nhà xuất bản:  NXB Quân đội nhân dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tìm hiểu về tổ tiên ta đánh giặc
Tìm hiểu về tổ tiên ta đánh giặc

Tác giả: Hoàng Minh
Nhà xuất bản:  NXB Quân đội nhân dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tổng tập
Tổng tập

Tác giả: Trần Văn Giàu
Nhà xuất bản:  NXB Quân đội nhân dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Vài hồi ức về Điện-Biên-Phủ
Vài hồi ức về Điện-Biên-Phủ

Tác giả: Võ Nguyên Giáp
Vũ Lăng
Nam Long
...
Nhà xuất bản:  NXB Quân đội nhân dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
2-9-1945 qua những trang hồi ức
2-9-1945 qua những trang hồi ức

Tác giả: Ngọc Châu
Sơn Tùng
Lê Trọng Nghĩa
Nhà xuất bản:  NXB Quân đội nhân dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Chiến đấu trong vòng vây
Chiến đấu trong vòng vây

Tác giả: Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Nhà xuất bản:  NXB Quân đội nhân dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - nhà chính trị - quân sự lỗi lạc
Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - nhà chính trị - quân sự lỗi lạc

Tác giả: Tổng bí thư Đỗ Mười
Nguyễn Đình Ước
Lê Khả Phiêu
Nhà xuất bản:  NXB Quân đội nhân dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Đường tới Điện Biên Phủ
Đường tới Điện Biên Phủ

Tác giả: Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Nhà xuất bản:  NXB Quân đội nhân dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Một thời Quảng Trị
Một thời Quảng Trị

Tác giả: Nguyễn Huy Hiệu
Nhà xuất bản:  NXB Quân đội nhân dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Vài hồi ức về Điện Biên Phủ
Vài hồi ức về Điện Biên Phủ

Tác giả: Võ Nguyên Giáp
Nam Long
Tôn Thất Tùng
Nhà xuất bản:  NXB Quân đội nhân dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

1.316.556

: 101.452