Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 80 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
1234
2/9/1945 qua những trang hồi ức
2/9/1945 qua những trang hồi ức

Tác giả: Ngọc Châu
Sơn Tùng
Lê Trọng Nghĩa
Trần Quang Huy
Trần Bạch Đằng…
Nhà xuất bản:  NXB Quân đội nhân dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cơ sở văn hóa Việt Nam
Cơ sở văn hóa Việt Nam

Tác giả: Trần Quốc Vượng (Chủ biên)
Tô Ngọc Thanh
Nguyễn Chí Bền
Nhà xuất bản:  NXB Giáo dục
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Đại Nam thực lục - Tập 2
Đại Nam thực lục - Tập 2

Tác giả: Phiên dịch Ngô Hữu Tạo
Nguyễn Mạnh Duân
Phạm Huy Giu
Nhà xuất bản:  NXB Giáo dục
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Đại Nam thực lục - Tập 3
Đại Nam thực lục - Tập 3

Tác giả: Phiên dịch Đỗ Mộng Khương
Trần Huy Hân
Trương Văn Chinh
Nhà xuất bản:  NXB Giáo dục
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Đại Nam thực lục - Tập 4
Đại Nam thực lục - Tập 4

Tác giả: Phiên dịch Nguyễn Thế Đạt
Trương Văn Chinh
Nguyễn Danh Chiên
Nhà xuất bản:  NXB Giáo dục
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Đại Nam thực lục - Tập 5
Đại Nam thực lục - Tập 5

Tác giả: Phiên dịch Đỗ Mộng Khương
Phạm Huy Giu
Nguyễn Ngọc Tỉnh
Nhà xuất bản:  NXB Giáo dục
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Đại Nam thực lục - Tập 6
Đại Nam thực lục - Tập 6

Tác giả: Phiên dịch Cao Huy Giu
Trịnh Đình Rư
Trần Huy Hân
Nhà xuất bản:  NXB Giáo dục
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Đại Nam thực lục - Tập 7
Đại Nam thực lục - Tập 7

Tác giả: Phiên dịch Nguyễn Ngọc Tỉnh
Ngô Hữu Tạo
Phạm Huy Giu
Nhà xuất bản:  NXB Giáo dục
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Đại Nam thực lục - Tập 8
Đại Nam thực lục - Tập 8

Tác giả: Phiên dịch Ngô Hữu Tạo
Nguyễn Mạnh Duân
Trần Huy Hân
Nhà xuất bản:  NXB Giáo dục
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lịch sử Việt Nam giản yếu
Lịch sử Việt Nam giản yếu

Tác giả: GS. Lương Ninh (Chủ biên)
PGS. Nguyễn Cảnh Minh
PGS. Nguyễn Ngọc Cơ
Nhà xuất bản:  NXB Chính trị Quốc gia
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lịch sử Việt Nam - Tập 4 Từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XVIII
Lịch sử Việt Nam - Tập 4 Từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XVIII

Tác giả: Trần Thị Vinh (Chủ biên)
Đỗ Đức Hùng
Trương Thị Yến
Nhà xuất bản:  NXB Khoa học Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lịch sử Việt Nam - Tập 5 Từ năm 1802 đến năm 1858
Lịch sử Việt Nam - Tập 5 Từ năm 1802 đến năm 1858

Tác giả: Trương Thị Yến (Chủ biên)
Vũ Duy Mền
Nguyễn Đức Nhuệ
Nhà xuất bản:  NXB Khoa học Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lịch sử Việt Nam - Tập 6 Từ năm 1858 đến năm 1896
Lịch sử Việt Nam - Tập 6 Từ năm 1858 đến năm 1896

Tác giả: Võ Kim Cương (Chủ biên)
Hà Mạnh Khoa
Nguyễn Mạnh Dũng
Nhà xuất bản:  NXB Khoa học Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lịch sử 6
Lịch sử 6

Tác giả: Phan Ngọc Liên (Tổng chủ biên)
Trương Hữu Quýnh (Chủ biên)
Đinh Ngọc Bảo
Nhà xuất bản:  NXB Giáo dục Việt Nam
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lịch sử 8
Lịch sử 8

Tác giả: Phan Ngọc Liên (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên)
Nguyễn Hữu Chí
Nguyễn Ngọc Cơ
Nhà xuất bản:  NXB Giáo dục Việt Nam
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lịch sử 10
Lịch sử 10

Tác giả: Phan Ngọc Liên (Tổng chủ biên)
Trương Hữu Quýnh (Chủ biên)
Lương Ninh
Nhà xuất bản:  NXB Giáo dục Việt Nam
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lịch sử 11
Lịch sử 11

Tác giả: Phan Ngọc Liên (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên)
Nguyễn Ngọc Cơ (đồng Chủ biên)
Nguyễn Anh Dũng
Nhà xuất bản:  NXB Giáo dục Việt Nam
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lịch sử 11 nâng cao
Lịch sử 11 nâng cao

Tác giả: Phan Ngọc Liên (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên)
Nguyễn Ngọc Cơ (đồng Chủ biên)
Nguyễn Hữu Chí
Nhà xuất bản:  NXB Giáo dục
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lịch sử 12
Lịch sử 12

Tác giả: Phan Ngọc Liên (Tổng chủ biên)
Trần Bá Đệ (đồng Chủ biên)
Vũ Dương Ninh
Nhà xuất bản:  NXB Giáo dục Việt Nam
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lịch sử 12 nâng cao
Lịch sử 12 nâng cao

Tác giả: Phan Ngọc Liên (Tổng chủ biên)
Trần Bá Đệ (đồng Chủ biên)
Vũ Dương Ninh
Nhà xuất bản:  NXB Giáo dục
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lịch sử Đà Nẵng (1858 - 1945)
Lịch sử Đà Nẵng (1858 - 1945)

Tác giả: TS. Ngô Văn Minh (Chủ biên)
TS. Nguyễn Thị Đảm
ThS. Nguyễn Văn Đoàn
Nhà xuất bản:  NXB Đà Nẵng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lịch sử 9
Lịch sử 9

Tác giả: Phan Ngọc Liên (Tổng Chủ biên)
Đinh Xuân Lâm (Chủ biên)
Vũ Ngọc Anh
Nhà xuất bản:  NXB Giáo dục Việt Nam
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Một số vấn đề về quan chế triều Nguyễn
Một số vấn đề về quan chế triều Nguyễn

Tác giả: Phan Đại Doãn
Nguyễn Minh Tường
Hoàng Phương
Nhà xuất bản:  NXB Thuận Hóa
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Mùa thu rồi, ngày hăm ba - Tập 1
Mùa thu rồi, ngày hăm ba - Tập 1

Tác giả: Trần Bạch Đằng (Chủ biên)
Trần Văn Trà
Mai Văn Bộ
Nhà xuất bản:  NXB Chính trị Quốc gia
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
1234

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

1.316.364

: 101.260