Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 37 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
12
1000 năm Thăng Long - Hà Nội Tập I
1000 năm Thăng Long - Hà Nội Tập I

Tác giả: TS Bùi Tuyết Mai (Chủ biên)
Nhà xuất bản:  NXB Văn hóa - Thông tin
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bách khoa thư Hà Nội - Tập 5 Kinh tế
Bách khoa thư Hà Nội - Tập 5 Kinh tế

Tác giả:
Nhà xuất bản:  NXB Văn hóa - Thông tin
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bách khoa thư Hà Nội - Tập 6 Khoa học và Công nghệ
Bách khoa thư Hà Nội - Tập 6 Khoa học và Công nghệ

Tác giả:
Nhà xuất bản:  NXB Văn hóa - Thông tin
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bách khoa thư Hà Nội - Tập 7 Khoa học xã hội và nhân văn
Bách khoa thư Hà Nội - Tập 7 Khoa học xã hội và nhân văn

Tác giả:
Nhà xuất bản:  NXB Văn hóa - Thông tin
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bên lề chính sử
Bên lề chính sử

Tác giả: Tiến sĩ Đinh Công Vĩ
Nhà xuất bản:  NXB Văn hóa - Thông tin
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Chùa Yên Tử - Lịch sử - Truyền thuyết di tích và danh thắng
Chùa Yên Tử - Lịch sử - Truyền thuyết di tích và danh thắng

Tác giả: Trần Trương
Nhà xuất bản:  NXB Văn hóa - Thông tin
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Chuyện đi sứ, tiếp sứ thời xưa
Chuyện đi sứ, tiếp sứ thời xưa

Tác giả: Nguyễn Thế Long
Nhà xuất bản:  NXB Văn hóa - Thông tin
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Đại Việt thông sử
Đại Việt thông sử

Tác giả: Lê Quý Đôn
Nhà xuất bản:  NXB Văn hóa - Thông tin
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Đạo Mẫu ở Việt Nam - Tập I (Khảo cứu)
Đạo Mẫu ở Việt Nam - Tập I (Khảo cứu)

Tác giả: Ngô Đức Thịnh (Chủ biên)
Phạm Quỳnh Phương
Hà Đình Thành
Nhà xuất bản:  NXB Văn hóa - Thông tin
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Đất nước Việt Nam qua các đời
Đất nước Việt Nam qua các đời

Tác giả: Đào Duy Anh
Nhà xuất bản:  NXB Văn hóa - Thông tin
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Không gia đình - Tập I
Không gia đình - Tập I

Tác giả: Héc-To Ma-Lô
Nhà xuất bản:  NXB Văn hóa - Thông tin
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Lược khảo Hoàng Việt luật lệ (Bước đầu tìm hiểu luật Gia Long)
Lược khảo Hoàng Việt luật lệ (Bước đầu tìm hiểu luật Gia Long)

Tác giả: Nguyễn Q. Thắng
Nhà xuất bản:  NXB Văn hóa - Thông tin
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Mạc Thị Gia Phả
Mạc Thị Gia Phả

Tác giả: Nguyễn Khắc Thuần
Nhà xuất bản:  NXB Văn hóa - Thông tin
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nho Quan miền đất cổ
Nho Quan miền đất cổ

Tác giả: Lã Đăng Bật
Nguyễn Thị Kim Khánh
Nhà xuất bản:  NXB Văn hóa - Thông tin
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Phủ biên tạp lục
Phủ biên tạp lục

Tác giả: Lê Quý Đôn
Nhà xuất bản:  NXB Văn hóa - Thông tin
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Quốc sử di biên
Quốc sử di biên

Tác giả: Phan Thúc Trực
Nhà xuất bản:  NXB Văn hóa - Thông tin
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tháp cổ Chămpa - Huyền thoại & sự thật
Tháp cổ Chămpa - Huyền thoại & sự thật

Tác giả: Ngô Văn Doanh
Nhà xuất bản:  NXB Văn hóa - Thông tin
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Theo dòng lịch sử - Những vùng đất, thần và tâm thức người Việt
Theo dòng lịch sử - Những vùng đất, thần và tâm thức người Việt

Tác giả: GS. Trần Quốc Vượng
Nhà xuất bản:  NXB Văn hóa - Thông tin
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại
Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại

Tác giả: Nguyễn Vũ Tuấn Anh
Nhà xuất bản:  NXB Văn hóa - Thông tin
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tóm tắt niên biểu lịch sử Việt Nam
Tóm tắt niên biểu lịch sử Việt Nam

Tác giả: Hà Văn Thư
Trần Hồng Đức
Nhà xuất bản:  NXB Văn hóa - Thông tin
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tổng tập nghìn năm văn hiến Thăng Long - Tập I
Tổng tập nghìn năm văn hiến Thăng Long - Tập I

Tác giả:
Nhà xuất bản:  NXB Văn hóa - Thông tin
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tổng tập nghìn năm văn hiến Thăng Long - Tập II
Tổng tập nghìn năm văn hiến Thăng Long - Tập II

Tác giả:
Nhà xuất bản:  NXB Văn hóa - Thông tin
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tổng tập nghìn năm văn hiến Thăng Long - Tập III
Tổng tập nghìn năm văn hiến Thăng Long - Tập III

Tác giả:
Nhà xuất bản:  NXB Văn hóa - Thông tin
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tổng tập nghìn năm văn hiến Thăng Long - Tập IV
Tổng tập nghìn năm văn hiến Thăng Long - Tập IV

Tác giả:
Nhà xuất bản:  NXB Văn hóa - Thông tin
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Trần Văn Dư với phong trào Nghĩa Hội năm 1885
Trần Văn Dư với phong trào Nghĩa Hội năm 1885

Tác giả: Nguyễn Q. Thắng
Nhà xuất bản:  NXB Văn hóa - Thông tin
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

1.316.075

: 100.971