Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 1 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
Linear Programming with MATLAB
Linear Programming with MATLAB

Tác giả: Michael C. Ferris, Olvi L. Mangasarian, Stephen J. Wright
Nhà xuất bản:  Society for Industrial and Applied Mathematics
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.50 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

1.316.237

: 101.133