Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 10 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
Introducing Second Language Acquisition: Perspectives and Practices
Introducing Second Language Acquisition: Perspectives and Practices

Tác giả: Kirsten M. Hummel
Nhà xuất bản:  John Wiley & Sons
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Second Language Acquisition and Task-Based Language Teaching
Second Language Acquisition and Task-Based Language Teaching

Tác giả: Mike Long
Nhà xuất bản:  John Wiley & Sons
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Sociolinguistic Styles
Sociolinguistic Styles

Tác giả: Juan M. Hernández‐Campoy
Nhà xuất bản:  John Wiley & Sons
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
An introduction to sociolinguistics -  Seventh edition
An introduction to sociolinguistics - Seventh edition

Tác giả: Ronald Wardhaugh and Janet M. Fuller
Nhà xuất bản:  John Wiley & Sons
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
The complete guide to the theory and practice of materials development for language learning
The complete guide to the theory and practice of materials development for language learning

Tác giả: Brian Tomlinson
Hitomi Masuhara
Nhà xuất bản:  John Wiley & Sons
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
A Companion to Translation Studies
A Companion to Translation Studies

Tác giả: Sandra Bermann and Catherine Porter
Nhà xuất bản:  John Wiley & Sons
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Partial differential equations
Partial differential equations

Tác giả: Walter A. Strauss
Nhà xuất bản:  John Wiley & Sons
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.80 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Environmental Engineering: Fundamentals, Sustainability
Environmental Engineering: Fundamentals, Sustainability

Tác giả: james-r-mihelcic
Nhà xuất bản:  John Wiley & Sons Inc
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations
Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations

Tác giả: Thomas M. Devlin
Nhà xuất bản:  John Wiley & Sons
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Applied SOA: Service-Oriented Architecture and Design Strategies
Applied SOA: Service-Oriented Architecture and Design Strategies

Tác giả: Michael Rosen, Boris Lublinsky, Kevin T. Smith, Marc J. Balcer
Nhà xuất bản:  John Wiley & Sons
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 9.13 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

1.303.309

: 88.205