Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 49 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
12
Chè và Công dụng
Chè và Công dụng

Tác giả: Đặng Hanh Khôi
Nhà xuất bản:  Khoa học kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

Tác giả: Vũ Cao Đàm
Nhà xuất bản:  Khoa học kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Từ điển Dàu khí Anh Việt
Từ điển Dàu khí Anh Việt

Tác giả: Trương Cam Bảo
Phan Minh Khánh
Trần Ngọc Toản...
Nhà xuất bản:  Khoa học kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bonsai
Bonsai

Tác giả: Võ Văn Chi, Trần Hợp, Trịnh Minh Tân
Nhà xuất bản:  Khoa học kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Ca trù Cung đình Thăng Long
Ca trù Cung đình Thăng Long

Tác giả: Dương Đình Minh Sơn
Nhà xuất bản:  Khoa học kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Mạng truyền thông công nghiệp
Mạng truyền thông công nghiệp

Tác giả: Hoàng Minh Sơn
Nhà xuất bản:  Khoa Học Kỹ Thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nhập môn tin học
Nhập môn tin học

Tác giả: Lương Mạnh Bá
Nhà xuất bản:  Khoa Học Kỹ Thuật Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Phương pháp phần tử hữu hạn lý thuyết và lập trình tập 1
Phương pháp phần tử hữu hạn lý thuyết và lập trình tập 1

Tác giả: Nguyễn Quốc BảoTrần Nhất Dũng
Nhà xuất bản:  Khoa Học Kỹ Thuật Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 24.74 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Phương pháp phần tử hữu hạn lý thuyết và lập trình tập 2
Phương pháp phần tử hữu hạn lý thuyết và lập trình tập 2

Tác giả: Nguyễn Quốc BảoTrần Nhất Dũng
Nhà xuất bản:  Khoa Học Kỹ Thuật Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 23.43 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
BT Xử lý số tín hiệu Tập 1
BT Xử lý số tín hiệu Tập 1

Tác giả: Hồ Văn Xung
Nhà xuất bản:  Khoa Học Kỹ Thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 39.06 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Mạng cảm biến không dây trên nền kiến trúc TP
Mạng cảm biến không dây trên nền kiến trúc TP

Tác giả: Phạm Việt Bình
Nhà xuất bản:  Khoa học kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thiết kế mạch và lập trình PLC
Thiết kế mạch và lập trình PLC

Tác giả: Trần Thế San - Nguyễn Ngọc Phương -HD SPKT TP.HCM
Nhà xuất bản:  Khoa học kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 23.27 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Xử lý tín hiệu và lọc số
Xử lý tín hiệu và lọc số

Tác giả: Lê Trung Thành
Nhà xuất bản:  Khoa học kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 15.02 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kỹ thuật Robot
Kỹ thuật Robot

Tác giả: GS.TS. Đào Văn Hiệp
Nhà xuất bản:  Khoa Học Kỹ Thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Robot Công nghiệp Cấu trúc, động học và động lực học
Robot Công nghiệp Cấu trúc, động học và động lực học

Tác giả: Trịnh Quang Vinh- Nguyễn Đăng Bình
Nhà xuất bản:  Khoa Học Kỹ Thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình vật liệu bán dẫn
Giáo trình vật liệu bán dẫn

Tác giả: Phùng Hồ-Phan Quốc Phô
Nhà xuất bản:  Khoa Học Kỹ Thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
BT điều khiển tự động
BT điều khiển tự động

Tác giả:
Nhà xuất bản:  Khoa Học Kỹ Thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Thực hành xử lý số tín hiệu với Matlab
Thực hành xử lý số tín hiệu với Matlab

Tác giả: Hồ Văn Sung
Nhà xuất bản:  Khoa Học Kỹ Thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hệ thống điều khiển quá trình
Hệ thống điều khiển quá trình

Tác giả: Phan Chí Chính
Nhà xuất bản:  Khoa Học Kỹ Thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kinh tế lượng
Kinh tế lượng

Tác giả: Bùi Minh Trí
Nhà xuất bản:  Khoa học Kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 21.03 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cơ điện tử (các thành phần - các phương pháp - các thí dụ)
Cơ điện tử (các thành phần - các phương pháp - các thí dụ)

Tác giả: Nguyễn Văn Khang
Nguyễn Phong Điền
Nguyễn Quang
Nhà xuất bản:  Khoa học Kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 44.31 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bảo hộ lao động và kỹ thuật an toàn điện
Bảo hộ lao động và kỹ thuật an toàn điện

Tác giả: Trần Quang Khánh
Nhà xuất bản:  Khoa học Kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 80.57 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Phần tử tự động trong hệ thống điện
Phần tử tự động trong hệ thống điện

Tác giả: Nguyễn Hồng Thái
Nhà xuất bản:  Khoa Học Kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 13.33 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nhà máy nhiệt điện - Tập 1
Nhà máy nhiệt điện - Tập 1

Tác giả: Nguyễn Công Hân
Nguyễn Quốc Trung
Đỗ Anh Tuấn
Nhà xuất bản:  Khoa Học Kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 8.12 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nhà máy điện nguyên tử
Nhà máy điện nguyên tử

Tác giả: Ts. Nguyễn Lân Tráng
Nhà xuất bản:  Khoa Học Kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.33 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

1.291.811

: 76.707